Plan_rok-4dk

Godzina Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
7:30         
7:45         
8:00 

8:00 - 9:30 mgr Arkadiusz Jasinski
s.212, Fakultet
4D-Cwiczenia, co tydzien


   

8:00 - 9:30 dr P. Zdybek
s.211, Psychologia uzaleznien
4DK-Wyklad, co dwa tygodnie
od 5.10


8:15     
8:30     
8:45     
9:00     
9:15     
9:30         
9:45

9:45 - 11:15 dr A. Wilk
s.211, Prawne aspekt.pracy psychologa
4DK-Cwiczenia, co dwa tygodnie
od 1.10


9:45 - 11:15 dr Grzegorz Pajestka
s.212, Proseminarium
4D-Laboratorium, co dwa tygodnie
od 9.10


9:45 - 11:15 dr A. Bronowicka
s.112, Fakultet
4D-Wyklad, co tydzien
Psychologia szczescia


   
10:00   
10:15   
10:30   
10:45   
11:00   
11:15         
11:30

11:30 - 13:00 dr hab. B. Dolinska prof. UO
s.211, Elementy psychiatrii
4DK-Wyklad, co tydzien


 

11:30 - 13:00 dr hab. A. Kalus prof. UO
s.4, Proseminarium
4D-Laboratorium, co tydzien


11:30 - 13:00 prof. A. Bokszczanin
s.212, Proseminarium
4D-Laboratorium, co tydzien


 

11:30 - 13:00 dr J. Pietraszko
s.311, Fakultet
4D-Wyklad, co tydzien
Problemy zyciowe i projekty osobiste: podstawy teorii i diagnostyki


11:45   
12:00   
12:15   
12:30   
12:45   
13:00 

13:00 - 14:30 dr hab. D.Krok prof. UO
s.4, Proseminarium
4D-Laboratorium, co tydzien


     
13:15

13:15 - 14:45 dr hab. B. Dolinska prof. UO
s.211, Fakultet
4D-Wyklad, co tydzien
Spoleczna psychologia kliniczna


13:15 - 14:45 prof. A. Bokszczanin
s.211, Psychologia zdrowia
4DK-Wyklad, wybrane dni
od drugiej polowy semestru od 21.11


13:15 - 14:45 dr Dominika Ochnik
s.310, Fakultet
4D-Wyklad, co tydzien
Psychologia plci


13:15 - 14:45 dr J. Pietraszko
s.311, Fakultet
4D-Wyklad, co tydzien
Psychologia w poszukiwaniu przedmiotu teoretycznego i zad. bad.


13:30
13:45
14:00
14:15
14:30 
14:45         
15:00   

15:00 - 16:30 dr Iwona Sobieraj
s.211, Wyklad monograficzny
4DK-Wyklad, co tydzien
Profilaktyka uzaleznien w srodowisku studenckim


15:00 - 16:30 dr hab. Barbara Mroz prof. UO
s.212, Proseminarium
4D-Laboratorium, co tydzien


 
15:15

15:15 - 16:45 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.201, Proseminarium
4D-Laboratorium, co tydzien


   
15:30   
15:45   
16:00   
16:15   
16:30       
16:45   

16:45 - 17:30 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.112, Wyklad monograficzny
4DK-Wyklad monograficzny, wybrane dni
Profilaktyka uzaleznien w srodowisku studenckim
od 3.10
Terminy
03.10. - 16.45-17.30 (1 godz.)
10.10 - 16.45-18.15 (2 godz.)
17.10 - 16.45-18.15 (2 godz.)
24.10 - 16.45-18.15 (2 godz.)
31.10 - 16.45-18.15 (2 godz.)
14.11 - 16.45-17.30 (1 godz.)


   
17:00       
17:15       
17:30         
17:45         
18:00         
18:15         
18:30         
18:45         
19:00         
19:15         
19:30         
19:45         
20:00         
20:15         
20:30         
20:45