Wydane książki

 

Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi

Anna Bokszczanin

Zagrożenie występowaniem katastrof jest wciąż duże, a ich negatywne skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych społeczności. Badania reakcji młodych ludzi, którzy doświadczyli klęski katastrofy, skupiają zainteresowanie teoretyków stresu oraz praktyków zajmujących się psychologiczną interwencją. Monografia poświęcona jest przeglądowi aktualnej wiedzy, teoriom i empirycznym doniesieniem na temat psychicznych i społecznych reakcji młodzieży po doświadczeniach katastrofy ze szczególnym naciskiem na pozytywne następstwa stresu. W książce znajdują się także badania własne autorki przeprowadzone w grupie młodzieży szkolnej, która doświadczyła klęski powodzi w Piechowicach (woj. dolnośląskie) w 2006 roku.

Rok wydania: 2015

Jednostka i religia w relacjach społecznych

Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.)

Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Niniejsza książka powstała z myślą o uhonorowaniu osoby i dorobku akademickiego Księdza Profesora Józefa Króla (1945-2011), wieloletniego wykładowcy na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Psychologii na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Rok wydania: 2013

Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

Agnieszka Gawor i Łukasz Borecki (red.)

Top Media House Opole

Rok wydania: 2012

Body-Images Sozio-kulturelle Aspekte des Körpers

Manfred Blohm, Alicja Głębocka, Christine Heil (red.)

Wydawca: Flensburg University Press

Rok wydania: 2009

Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi

Irena Dzwonkowska

Książka dotyczy nieśmiałości jako cechy odróżnianej od onieśmielenia jako stanu i omawia funkcjonowanie osób nieśmiałych w różnych dziedzinach i w różnych okresach ich życia. Przedstawione w tej pracy teorie i szeroki przegląd najnowszych badań światowych odnoszą się do licznej populacji ludzi, nieśmiałość dyspozycyjna nie jest bowiem rzadkością, a wręcz przeciwnie, jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie. Ważna zatem ze społecznego punktu widzenia i ważna dla psychologów staje się wiedza o przyczynach i konsekwencjach nieśmiałości, o jej rozwoju i zmianach. Istotne staje się poznanie mechanizmów prowadzących do dysfunkcji u nieśmiałych w różnych obszarach ich życia, a także mechanizmów prowadzących do poprawy ich funkcjonowania i radzenia sobie z nieśmiałością.

Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2009

Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi

Alicja Głębocka

Książka Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi stanowi ważną pozycję naświetlającą znaczenie czynników kulturowych, społecznych i biologicznych w kształtowaniu obrazu ciała. Jest ważną pozycją źródłową zarówno dzięki obszernemu przedstawieniu literatury światowej i polskiej, jak też dzięki prezentacji opracowanych przez Autorkę i jej zespół metod do badania stopnia i znaczenia zadowolenia z wizerunku swego ciała.

Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2009

Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia

Oleszkowicz Anna, Zdybek Przemysław (red.)

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław

Rok wydania: 2009

Samoocena i jej pomiar

Irena Dzwonkowska, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Mariola Łaguna

Polska adaptacja skali SES M.Rosenberga wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych

Rok wydania: 2009

Jakość życia współczesnego człowieka

Gawor Agnieszka, Głębocka Alicja (red.)

Wybrane problemy
Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2008

Quality of Life

Głębocka Alicja, Gawor Agnieszka (red.)

Different Perspectives
Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2008

Social Change in Solidarity

Bokszczanin Anna (red.)

Community Psychology Perspectives and Approaches

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2007

27th Stress and Anxiety Research Society Conference Proceedings

Roussi Pagona, Vassilaki Eleni, Kaniasty Krzysztof, Barker Jamie D.

http://www.star-society.org/

Rok wydania: 2006

Anxiety, Stress & Coping

Kaniasty Krzysztof

http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1061-5806&linktype=rates

Rok wydania: 2006

How to Study at the Foreign Languages Teacher Training College

Bokszczanin Anna, Piechurska-Kuciel Ewa, Letowt-Vorbek Anna

A Practical Guide for Students and Teachers
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Opole

Rok wydania: 2006

Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005

Bronowicka Anna (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2006

Wizerunek ciała. Portret Polek

Alicja Głębocka, Jarosław Kulbat (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2005

Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna?

Kaniasty Krzysztof

Psychospołeczne konsekwencje polskiej powodzi 1997 roku
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Gdańsk

Rok wydania: 2003

Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku

Bokszczanin Anna

Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN – Warszawa

Rok wydania: 2003