Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Zmarł Profesor Tadeusz Rotter

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 grudnia 2022 roku, w wieku 82 lat, zmarł Profesor Tadeusz Rotter, psycholog, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2006 – 2011 pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.  Po ukończeniu studiów związany naukowo z Instytutem Psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym a następnie (w latach 1999-2006) z Instytutem Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Był także jednym z inicjatorów powołania tego Instytutu. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problematyki psychologii pracy w szczególności zaś psychologii kolejowej i transportu. Inicjator utworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej w Polsce jednostki naukowo badawczej zajmującej się problematyką Psychologii Transportu a następnie uruchomienia Studiów Podyplomowych z tego obszaru. Należał do elitarnego stowarzyszenia ICTCT (International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety) zrzeszającego psychologów transportu z całego świata.

Rodzinie i bliskim  Profesora Rottera składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Psychologii

Data publikacji w serwisie: 09-01-2023 07:21:15

Powrót »