O Konferencji

Myśliciele i naukowcy od dawna prowadzą rozważania nad szczęściem, próbując je zdefiniować oraz odpowiedzieć na pytania o jego źródła i funkcje w życiu człowieka. Tematyka ta, pod hasłami jakości życia i dobrostanu, jest również obecna w polskiej tradycji badawczej i teoretycznej.


Ponad ćwierć wieku temu Zakład Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował pierwszą konferencję naukową na temat jakości życia. Ostatnia odsłona tego wydarzenia odbyła się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w 2018 roku. Tegoroczną edycją wracamy do tradycji organizowania ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych szeroko pojętej problematyce jakości życia, ujmowanej nie tylko z perspektywy psychologii pozytywnej.


Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby zajmujące się tematyką jakości życia w teorii i praktyce.


Wyrażamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się znów miejscem wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej na temat teorii, metod pomiaru i wyników badań dotyczących jakości życia człowieka, jak również polem integracji różnych perspektyw naukowych.

Konferencja pod patronatem JM Rektora UO prof.dr hab. Marka Masnyka

Sponsorzy i partnerzy

Cele konferencji

 • Stworzenie uczestnikom konferencji możliwości spotkania, wspólnej pracy oraz wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych w trakcie badań nad różnie konceptualizowaną jakością życia w wielu jego obszarach.
 • Prezentacja zagadnień teoretycznych, metodologicznych, wyników badań oraz rozwiązań praktycznych związanych z jakością życia.
 • Integracja środowiska badaczy zajmujących się jakością życia.

Obszary tematyczne

Edycja 2024 wiąże się z prowokacyjnym pytaniem „I co z tym szczęściem?”. Chcemy potraktować problematykę jakości życia szeroko i krytycznie odnieść się do dominujących tendencji teoretycznych oraz kierunków, a także metod, aktualnych i przyszłych badań. Proponowane tematy:

 • Osobowość a poczucie jakości życia
 • Paradygmaty badań poczucia jakości życia, jakości życia psychicznego i dobrostanu
 • Korelaty zadowolenia z pracy
 • Społeczne konteksty poczucia jakości życia
 • Kliniczne konteksty poczucia jakości życia
 • Zasoby a szczęście
 • Szczęście w biegu życia

Wykłady plenarne

Poniedziałek 10 czerwca

 • dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW - Propozycja kołowego modelu integrującego różne modele dobrostanu oraz zdrowia psychicznego i zaburzeń
 • dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ - Programy e-mental health jako niskokosztowe interwencje nastawione na wzmocnienie dobrostanu pracowników - case Empower app

Wtorek 11 czerwca

 • prof. dr hab. Anna Zalewska, SWPS - Dobrostan w pracy: jak zmieniało się jego rozumienie w ciągu 100 lat badań, od czego zależy i jak go wzmacniać?
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof SPWS - Szczęście, jak widzą je Zetki. Dlaczego pojęcie "work-life balance" może obrażać?

Informacje Organizacyjne

 • Zgłoszenia na konferencję, także od osób chcących uczestniczyć w konferencji bez wygłaszania referatu czy prezentacji plakatu, należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie (https://forms.gle/dMrvLJ258LkXympq5) do 12 kwietnia 2024 roku.
 • W ramach konferencji planujemy sesje referatowe i plakatowe, wykłady plenarne oraz panel dyskusyjny.
 • Opłata konferencyjna – opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, wycieczkę z przewodnikiem oraz obiad w pierwszym i drugim dniu konferencji. Opłata konferencyjna dotyczy zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w konferencji. Każdego uczestnika serdecznie zapraszamy również do skorzystania z możliwości udziału w bankiecie.
  Bez udziału w bankiecie Z udziałem w bankiecie
  Uczestnicy regularni 500zł 600zł
  Studenci i doktoranci 400zł 500zł

  Opłat za uczestnictwo w konferencji prosimy dokonywać według podanej poniżej instrukcji i zgodnie z wykazem opłat przedstawionym w tabeli.

  Dane do przelewu:
  Adresat przelewu: Uniwersytet Opolski
  Numer konta* (Pekao SA): 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
  W tytule przelewu: Konferencja nr 24-05-001 Imię i nazwisko uczestnika
  W celu uzyskania faktury, prosimy o podanie danych w osobnym mailu na adres: konferencja-psychologia@uni.opole.pl

  * nr konta do przelewów w PLN. W przypadku potrzeby dokonania opłaty w innej walucie, prosimy o kontakt.

Terminarz

Uwaga: Informujemy, że termin zgłaszania abstraktów został przedłużony do 12.04.2024r.

do 2 kwietnia 2024 zgłaszanie abstraktów
do 15 kwietnia 2024 decyzja o przyjęciu
do 13 maja 2024 termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Formy uczestnictwa

Przewidujemy dwie formy uczestnictwa czynnego: referat oraz plakat naukowy. Wystąpienie referatowe powinno trwać maksimum 20 minut. Plakat naukowy powinien zostać wykonany według zaleceń dla tego typu wystąpień naukowych, w formacie nie większym niż B1 (100 x 70 cm).

Regulamin sesji plakatowej

Uczestnik sesji posterowej, który przedstawi najlepszy plakat na 11 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią” otrzyma nagrodę w postaci realizacji ogólnopolskiego badania CAWI na próbie N=500 wraz z konsultacją merytoryczną oraz przygotowaniem bazy wynikowej. Fundatorem nagrody jest firma Openfield, zajmująca się projektami badawczymi dla klientów biznesowych i instytucji publicznych.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Opolu, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, przy placu Staszica 1.

Publikacja

Miło nam poinformować o współpracy z Przeglądem Psychologicznym. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję opublikować artykuły powstałe na podstawie wystąpień w numerze otwartym 67(4). Termin nadsyłania tekstów mija 30 września.
Przegląd psychologiczny jest wydawany w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Jest czasopismem znajdującym się na liście ministerialnej, gdzie przypisano mu 40 punktów.

Ramowy Program KOnferencji

19:00 Spotkanie nieformalne Restauracja Szara Willa, ul. Oleska 11

Od 9:00 Rejestracja uczestników konferencji Instytut Psychologii UO, Plac Staszica 1
9:30 - 10:00 Otwarcie 11. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią”
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska, prof. UO
dr hab. Romuald Derbis, prof. UO, dyrektor Instytutu Psychologii UO
Sala im. Andrzeja Szmajkego, Instytut Psychologii UO
10:00 - 10:45 dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW - Propozycja kołowego modelu integrującego różne modele dobrostanu oraz zdrowia psychicznego i zaburzeń Sala im. Andrzeja Szmajkego, Instytut Psychologii UO
10:45 - 11:05 Przerwa kawowa
11:05 - 13:10 Równoległe sesje:      
13:10 - 13:30 Przerwa kawowa
13:30 - 14:15 dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ - Programy e-mental health jako niskokosztowe interwencje nastawione na wzmocnienie dobrostanu pracowników - case Empower app Sala im. Andrzeja Szmajkego, Instytut Psychologii UO
14:15 - 15:15 Obiad SCK UO sala 08, ul. Katowicka 95 (budynek sąsiedni do IP UO)
15:15 - 16:45 Panel dyskusyjny "I co z tym szczęściem"
Prowadzący: dr hab. Romuald Derbis, prof. UO
Paneliści:
prof. dr hab. Anna Zalewska, USWPS
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
dr hab. Tomasz Grzyb, prof. USWPS
dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ
Sala im. Andrzeja Szmajkego, Instytut Psychologii UO
16:45 - 18:15 Czas na regenerację
18:15 - 19:00 Spacer po Opolu Ratusz, Rynek 1a
Zbiórka przy drogowskazie miast partnerskich Opola
19:00 - 20:00 Spektakl teatralny "Symbioza" w reżyserii Agnieszki Włoch Opolski Teatr Lalki i Aktora, ul. Augustyna Kośnego 2a
20:15 Bankiet Restauracja Cztery Pory Roku, ul. Krakowska 24

9:30 - 10:15 prof. dr hab. Anna Zalewska, SWPS - Dobrostan w pracy: jak zmieniało się jego rozumienie w ciągu 100 lat badań, od czego zależy i jak go wzmacniać? Sala im. Andrzeja Szmajkego, Instytut Psychologii UO
10:15 - 11:00 Sesja posterowa połączona z przerwą kawową:
dr hab. Damian Grabowski, prof. USWPS, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. USWPS, dr Patrycja Stawiarska
Narcystyczny podziw i rywalizacja, makiawelizm a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych
dr Magdalena Gawrych
Kontakt z naturą a jakość życia
dr Anna Machnik-Czerwik, dr Joanna Dymecka, mgr Rafał Gerymski, dr hab. Romuald Derbis, prof. UO, prof. dr hab. Mariola Bidzan
Lęk przed COVID-19 a satysfakcja z życia: rola twardości psychicznej i poczucia koherencji
dr Marcin Moroń
Wielokrotnie wypaleni…? Analiza zależności między wypaleniem zawodowym, rodzicielskim i pandemicznym w ujęciu sieciowym
dr Aleksandra Różańska, dr hab. Barbara Mróz, prof. UO, Julia Garus, Olimpia Brzostek, Julia Sampolska, Kamil Greschutz
Efekt skuteczności i wydajności w miejscu pracy i poza nią na poziom poczucia jakości życia oraz wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek
mgr Rafał Gerymski, mgr Maria Latusek-Mierzwa
Dobrostan seksualny kobiet z niewydolnością serca: perspektywa psychokardiologiczna
mgr Mateusz Klakus
Psychometryczne zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych na przykładzie Kwestionariusza Zrównoważonej Kariery
mgr Anna Zarazińska
Analiza jakości życia wśród doktorantów: Przegląd badań i perspektywy
mgr Izabela Zębrowska, mgr Krzysztof Boryczka
Jakość życia, zdrowie psychiczne, zadowolenie z wykonywanego zawodu, a miejsce zamieszkania i pracy nauczycieli
Zuzanna Bernaś, Wiktoria Iglińska
Satysfakcja z życia kobiet z niedoczynnością tarczycy a czynniki dobrostanu psychicznego
Katarzyna Mazurowska, dr Jakub Filipkowski
Czy TikTok może zohydzić nam surykatki i sprawić, że polubimy Muska? Wpływ mediów społecznościowych na poglądy młodych dorosłych
Zofia Pulit, Katarzyna Gumkowska
Satysfakcja z życia u kobiet z chorobami skóry
Dominika Waloszek, Hanna Woźnica, Kewin Mikołajczyk, Jakub Bajorek
Badanie Pilotażowe Kwestionariusza Pomiaru Nieśmiałości – Konstrukcja i Charakterystyka Psychometryczna
11:00 - 11:45 dr hab. Tomasz Grzyb, prof SPWS - Szczęście, jak widzą je Zetki. Dlaczego pojęcie "work-life balance" może obrażać? Sala im. Andrzeja Szmajkego, Instytut Psychologii UO
12:00 - 14:00 Równoległe sesje:      
14:00 - 15:00 Obiad SCK UO sala 08, ul. Katowicka 95 (budynek sąsiedni do IP UO)
15:00 - 15:30 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy poster Sala im. Andrzeja Szmajkego, Instytut Psychologii UO
15:30 - 18:30 Warsztaty:
dr Magdalena Gawrych, APS Warszawa
Jak dbać o swój dobrostan i odporność psychiczną?
dr Miłosz Romaniuk, APS Warszawa
O tym jak pasja buduje szczęście. Flow, transgresja i sytuacje graniczne w doświadczeniach psychologa-żeglarza morskiego.
dr hab. Tomasz Grzyb, prof. USWPS
Szczęście na wiele sposobów - jak je "ugryźć"?
dr Karolina Biedka, Instytut Historii UO
Szczęśliwi przez wieki. O szczęściu w historii
mgr Anna Wójciak-Sokołowska, PTP Oddział Opole
Jak zadbać o własny dobrostan psychiczny pracując z dziećmi i młodzieżą
dr Katarzyna Błońska, Martyna Dejas, Barbara Dylewicz, Uniwersytet Opolski
Wzór na szczęście.

Noclegi w Opolu

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w domach studenckich:
Pokoje 1 oraz 2 osobowe DS Kmicic - rezerwacji należy dokonać do końca maja

Kontakt: 774 527 031 ☎ akademiki@uni.opole.pl ✉

Zgłoszenie udziału w konferencji

Zgłoszenia abstraktów przyjmowane są przez formularz wraz z rejestracją.

Formularz zgłoszeniowy

Komitet naukowy

dr hab. Łukasz Baka, prof. CIOP-PIB

APS Warszawa

prof. dr hab. Augustyn Bańka

SWPS Katowice
dr hab. Romuald Derbis, prof.UO

dr hab. Romuald Derbis, prof.UO

Przewodniczący

prof. dr hab. Stanisław Kowalik

AWF Poznań

dr hab. DariuszKrok, prof.UO

UO Opole

prof. dr hab. Czesław Nosal

SWPS Wrocław

dr hab. Aleksandra Rogowska, prof.UO

UO Opole

dr Katarzyna Skałacka

UO Opole

dr hab. Piotr Sorokowski, prof.UWr

UWr Wrocław

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof.UŚ

UŚ Katowice

prof. dr hab. Anna Zalewska

SWPS Warszawa

Komitet organizacyjny

 • dr Katarzyna Błońska
 • mgr Radosław Boczoń
 • dr Jakub Filipkowski – przewodniczący
 • dr Zofia Kardasz
 • dr Grzegorz Pajestka
 • dr Magdalena Pysz
 • dr Aleksandra Różańska - z-ca przewodniczącego

Kontakt

Adres:

Plac Staszica 1, 45-052 Opole

Telefon:

77 4527370