Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Plany zajęć

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2022

Semestr zimowy 2022/2023

Uwagi:

  • ponieważ mogą pojawić się korekty planów zajęć, proszę zwracać uwagę na wersję planu (data publikacji w serwisie)
  • na III roku studiów niestacjonarnych (od semestru letniego 2021/22) występują moduły, na planie zajęcia wspólne dla obu modułów oznaczone są jako 3Z, zajęcia tylko dla modułu klinicznego jako 3Zk a zajęcia dla modułu pracy jako 3Zp. Podobnie dla roku IV.

Studia zaoczne

Zjazd Termin Rok I Rok II Rok III Rok IV Rok V
1 30.09-02.10.2022
PDF: 08.11.2022 12:45:50
HTML: 08.11.2022 12:45:18
PDF: 08.11.2022 12:45:48
HTML: 08.11.2022 12:45:18
2 07-09.10.2022
PDF: 08.11.2022 12:45:52
HTML: 08.11.2022 12:45:19
PDF: 08.11.2022 12:45:54
HTML: 08.11.2022 12:45:19
PDF: 08.11.2022 12:45:56
HTML: 08.11.2022 12:45:19
3 14-16.10.2022
PDF: 08.11.2022 12:45:58
HTML: 08.11.2022 12:45:20
PDF: 08.11.2022 12:46:00
HTML: 08.11.2022 12:45:20
4 21-23.10.2022
PDF: 08.11.2022 12:46:02
HTML: 08.11.2022 12:45:21
PDF: 08.11.2022 12:46:04
HTML: 08.11.2022 12:45:21
PDF: 08.11.2022 12:46:06
HTML: 08.11.2022 12:45:21
5 28-30.10.2022
PDF: 08.11.2022 12:46:10
HTML: 08.11.2022 12:45:22
PDF: 08.11.2022 12:46:12
HTML: 08.11.2022 12:45:22
6 04-06.11.2022
PDF: 08.11.2022 12:46:15
HTML: 08.11.2022 12:45:23
PDF: 08.11.2022 12:46:17
HTML: 08.11.2022 12:45:23
PDF: 08.11.2022 12:46:20
HTML: 08.11.2022 12:45:24
7 18-20.11.2022
PDF: 08.11.2022 12:46:22
HTML: 08.11.2022 12:45:24
PDF: 08.11.2022 12:46:24
HTML: 08.11.2022 12:45:24
8 25-27.11.2022
PDF: 24.11.2022 06:08:37
HTML: 24.11.2022 06:08:14
PDF: 24.11.2022 06:08:40
HTML: 24.11.2022 06:08:15
PDF: 08.11.2022 12:46:31
HTML: 08.11.2022 12:45:26
9 02-04.12.2022
PDF: 18.11.2022 09:25:29
HTML: 18.11.2022 09:25:14
PDF: 08.11.2022 12:46:34
HTML: 08.11.2022 12:45:26
10 09-11.12.2022
PDF: 24.11.2022 06:08:43
HTML: 24.11.2022 06:08:16
PDF: 24.11.2022 06:08:47
HTML: 24.11.2022 06:08:16
PDF: 08.11.2022 12:46:40
HTML: 08.11.2022 12:45:28
11 16-18.12.2022
PDF: 08.11.2022 12:46:42
HTML: 08.11.2022 12:45:28
PDF: 08.11.2022 12:46:43
HTML: 08.11.2022 12:45:29
12 07-08.01.2023
PDF: 24.11.2022 06:08:50
HTML: 24.11.2022 06:08:17
PDF: 24.11.2022 06:08:53
HTML: 24.11.2022 06:08:17
PDF: 08.11.2022 12:46:49
HTML: 08.11.2022 12:45:30
13 13-15.01.2023
PDF: 08.11.2022 12:46:50
HTML: 08.11.2022 12:45:30
PDF: 08.11.2022 12:46:52
HTML: 08.11.2022 12:45:31
14 20-22.01.2023
PDF: 24.11.2022 06:08:56
HTML: 24.11.2022 06:08:18
PDF: 24.11.2022 06:08:59
HTML: 24.11.2022 06:08:19
PDF: 08.11.2022 12:46:57
HTML: 08.11.2022 12:45:32
15 27-29.01.2023
PDF: 08.11.2022 12:46:59
HTML: 08.11.2022 12:45:32
PDF: 08.11.2022 12:47:01
HTML: 08.11.2022 12:45:33
16 03-05.02.2023
17 10-12.02.2023

Studia dzienne

Lp Rok Wersja PDF Wersja HTML
1 I Psychologia dzienna
PDF: 18.11.2022 07:13:41 HTML: 18.11.2022 07:13:12
2 II Psychologia dzienna
PDF: 18.11.2022 07:13:43 HTML: 18.11.2022 07:13:12
3 III Psychologia dzienna
PDF: 18.11.2022 07:13:45 HTML: 18.11.2022 07:13:12
4 IV Psychologia dzienna, moduł kliniczny
PDF: 18.11.2022 07:13:47 HTML: 18.11.2022 07:13:13
5 IV Psychologia dzienna, moduł pracy
PDF: 18.11.2022 07:13:48 HTML: 18.11.2022 07:13:13
6 V Psychologia dzienna kliniczna
PDF: 18.11.2022 07:13:50 HTML: 18.11.2022 07:13:13
7 V Psychologia dzienna społeczna PDF: 18.11.2022 07:13:52 HTML: 18.11.2022 07:13:13