Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Platforma e-learningowa

moodle.uni.opole.pl

Platforma moodle -logo
Od semestru zimowego 2017 dostępna jest platforma e-learningowa na bazie standardu Moodle.

W sprawach technicznych związanych z działaniem tej platformy proszę kontaktować się również z administratorem bezpośrednio na adres e-mail jkowal@uni.opole.pl lub w Instytucie Psychologii (pok.6).

Materiały związane z platformą:

  • Platforma – strefa studenta – skrócona instrukcja do zajęć z przedmiotu Stres i sytuacje trudne prowadzonych przez prof.UO dr hab. Krzysztofa Kaniastego
  • Przekierowanie adresu e-mail – czyli jak korzystać z prywatnego adresu e-mail przy odbywaniu zajęć na platformie e-learningowej

Administratorem platformy e-learningowej UO jest mgr inż. Janusz Kowal i w sprawach technicznych proszę się kontaktować bezpośrednio na adres e-mail jkowal@uni.opole.pl lub w Instytucie Psychologii (pok.6).