Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Projekt międzynarodowy „PSYCHOLOGY GLOBAL CLASSROOM”

W okresie od 01.10.2021 do 30.11.2021 Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego uczestniczył w projekcie pt. „Psychology Around the World” realizowanym wraz z Leeds Trinity University (UK) i Taylor’s University (Malaysia). Projekt dotyczył współpracy wykładowców i studentów w wielonarodowych grupach przy wykorzystaniu wirtualnej platformy w celu analizowania i porównywania różnych teoretycznych i praktycznych aspektów psychologii międzykulturowej. Zrealizowano następujące zagadnienia z zakresu psychologii międzykulturowej: stereotypy i uprzedzenia, kulturowe uwarunkowania i wyznaczniki zdrowia psychicznego, komunikacja interpersonalna w różnych kulturach oraz percepcja społeczna w kontekście kulturowym.
W ramach projektu dr hab. Dariusz Krok, prof. UO poprowadził cykl wykładów pt. „Cross-cultural health psychology”.