Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Psyche i Logos

  • Przewodnicząca Koła: Zuzanna Bernaś
  • Z-ca przewodniczącej: Dominika Waloszek
  • Sekretarz: Katarzyna Gumkowska

Kontakt e-mail: sknpsyche.logos@gmail.com

Opiekunowie Koła: dr Jakub Filipkowski, dr Aleksandra Różańska

Koło Naukowe Studentów Psychologii

Przewodniczący Koła: Rafał Wójtowicz

Z dniem 1.03.2023 działalność koła naukowego ZOSTAŁA ZAWIESZONA.

Kontakt e-mail: knsp.opole@gmail.com

Opiekunowie Koła: dr Katarzyna Skałacka, dr Przemysław Zdybek, dr Radosław Walczak