Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Dla studentów

Proseminaria – zapisy

W dniu 3 czerwca 2024 uruchomione zostaną w USOS zapisy na proseminaria na semestr zimowy 2024/25 dla studentów obecnego roku III studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Tematyka proseminariów

Więcej »


SZANOWNI STUDENCI

W dniu 21 maja (wtorek) zajęcia i konsultacje dr Ewy Kiełek-Rataj nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w umówionym terminie, który ustalimy na kolejnym spotkaniu.

Więcej »


mgr Radosław Boczoń – zajęcia i konultacje 16-17/05/2024

Szanowni Państwo,

w dniach 16/05 (czwartek) oraz 17/05 (piątek) prowadzone przeze mnie zajęcia i konsultacje nie odbędą się z powodów zdrowotnych.
Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony drogą elektroniczną.

Z wyrazami szacunku.

Radosław Boczoń

Więcej »


Praktyki – zaświadczenie o niekaralności

Szanowni studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2024 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 marca 2024r. ZR_28_2024.pdf (uni.opole.pl) w sprawie: 

wprowadzenia zasad przedkładania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz innych dokumentów przez studentów, pracowników, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz innych osób w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, studenci zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego – osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-7 będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcami.

Dokumenty te zgodnie z § 4 zarządzenia studenci powinni przedłożyć niezwłocznie do właściwego dziekanatu. 

Dokumenty te nie są zbierane przez koordynatora praktyk.

Wszystkie informacje są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

UO nie zwraca kosztów zaświadczenia

 

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 14.05.2024 tj. wtorek zajęcia i konsultacje z dr K. Skałacką nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Więcej »Uwaga Studenci

W dniu 08.05.2024 (środa) zajęcia i konsultacje dr K.Skałackiej są odwołane

Więcej »


Filipkowski – Motywacja w pracy – 30.04

Szanowni Państwo,

wykład z Motywacji w pracy zaplanowany na 8:00 30.04 nie odbędzie się. Termin odrobienia zostanie ustalony na następnym spotkaniu.

Pozdrawiam
Jakub Filipkowski

Więcej »


Wykład 17.30 – studenci zaoczni

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na wykład studentów zaocznych o godzinie 17.30 z psychologii zdrowia w różnych kontekstach na teamsie.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ACq4UiJcHYuft2ATbf7IaTwFhpqZNC-lZEqz8aeJKo-s1%40thread.tacv2/?groupId=c35adb6b-a614-4f71-83d3-c195f3229c64&tenantId=

Z wyrazami szacunku,
M. J. Pysz

Więcej »


mgr Radosław Boczoń – konsultacje 25-26/04/24

Szanowni Państwo,

w dniach 25/04 (czwartek) i 26/04 (piątek) moje konsultacje odbywać się będą w formie niestacjonarnej poprzez platformę MsTeams.

Z wyrazami szacunku.
Radosław Boczoń

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 23.04.2024 r. konsultacje z mgr Natalią Wójcik nie odbędą się.

Więcej »


Konsultacje z K. Błońska

Drodzy Studenci

W dniu 19.04.24 moje konsultacje nie odbędą się. Zapraszam w kolejnym tygodniu w czwartek lub piątek.

 

Więcej »