Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO

dr hab. Anna Bokszczanin prof.UO

Pokój: 204

Konsultacje: Semestr letni:
Środa godz. 11.00 - 11.30 oraz 16.30-17.00
MS TEAMS KOD do konsultacji - dla studentów studiów niestacjonarnych
ebmcjlm

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Kierownik Zakładu Społecznej Psychologii Klinicznej
 • Członkostwo w Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w Uniwersytecie Opolskim
 • Członkostwo w Radzie Naukowej Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Opolskim

Zainteresowania badawcze

Moja aktywność naukowo-badawcza mieści się w obszarze zagadnień psychologii społeczności i psychologii zdrowia. Wśród opublikowanych prac można dostrzec kilka obszarów tematycznych:

 • Radzenie sobie przez młodzież ze stresem katastrof i klęsk żywiołowych – główny obszar badań
 • Stres ekonomiczny i sposoby radzenia sobie z nim przez dzieci i młodzież
 • Bezdomność w Polsce i na świecie – uwarunkowania, konsekwencje i interwencje
 • Stres studentów uczelni wyższych

Wybrane zagadnienia rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży.

Profil ORCID: https://orcid.org /0000-0002-0499-8133


Wybrane publikacje naukowe

Artykuły w czasopismach
 • Petit, J. M., Loubiere, S., Vargas-Moniz, M. J., Tinland, A., Spinnewijn, F., Greenwood, R. M., Bokszczanin, A. … & Kallmen, H. (2018). Knowledge, attitudes, and practices about homelessness and willingness-to-pay for housing-first across 8 European countries: a survey protocol. Archives of Public Health76(1), 71.
 • Riley Faye, Wright Mark, Bokszczanin Anna[i in.] : Poly-Victimization in Polish Adolescents Risk Factors and the Moderating Role of Coping,  Journal of Interpersonal Violence, SAGE Publishing, vol. 5, 2017, ss. 1-24.
 • Toro, P.A., Hobden, K.L., Wyszacki-Durham, K., Oko-Riebau, M., Bokszczanin, A. (2014). Comparing the Characteristics of Homeless Adults in Poland and the United States. American Journal of Community Psychology, 53(1-2), 134-145.
 • Ozer, B.U., O’Callaghan, J., Bokszczanin, A., Ederer, E., Essau, C. (2014). Dynamic interplay of depression, perfectionism and self-regulation on procrastination. British Journal of Guidance & Counselling, 42(3), 309-319.
 • Bokszczanin, A. (2011). Social support provided by adolescents following a disaster and perceived social support, sense of community at school, and proactive coping. Anxiety, Stress, and Coping: An International Journal. 25(5), 575-579.
 • Bokszczanin, A. (2008). Parental support, family conflict, and overprotectiveness: Predicting PTSD symptom levels of adolescents 28 months after a natural disaster Anxiety, Stress, and Coping, an International Journal. 21(4), 1-11.
 • Bokszczanin, A. (2007). PTSD symptoms in children and adolescents 28 months after a flood: Age and gender differences. Journal of Traumatic Stress. 20(3), 347-351.
 • Bokszczanin, A., Toro, P., Hobden, K. and Tompsett, C. (2014). Post-traumatic stress disorder among homeless adults in Poland: Prevalence and predictors. Open Journal of Psychiatry, 4, 9-15. doi: 10.4236/ojpsych.2014.41003. https://www.scirp.org/journal/ojpsych/
Monografie autorskie
 • Bokszczanin, A. (2015). Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bokszczanin, A. (2003). Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Rozdziały w książkach
 • Riley, F. ,Bokszczanin, A., Essau, C.A.: Children of Abuse and Neglect, w: Emotion Regulation and Psychopathology in Children and Adolescents / Essau Cecilia A., LeBlanc Sara S., Ollendick Thomas H. ( red. ), 2017, Oxford University Press, ISBN 9780198765844, ss. 1-57.
 • Bokszczanin, A., Paluch, A., Essau, C.A. (2012). A Cross-Section Violence and abuse in Poland. In A. Browne-Miller (Ed.), Violence and abuse in society: Across time and nations, Volume 1 (pp. 235-250). New York: Praeger-Greenwood Publishing Group.
 • Bokszczanin, A., Essau, C.A., O’Callaghan, J. (2009). Alcohol use and Abuse in Poland. In A. Browne-Miller (Ed.), The Praeger International Collection on Addictions. Faces of Addiction, Then and Now, Volume 1 (pp. 171-183). New York: Praeger-Greenwood Publishing Group.
 • Bokszczanin, A., Kaniasty, K., Szarzyńska, M. (2007). Community psychology in Poland. S. Reich, M. Riemer, I. Prilleltensky, & M. Montero (Eds.), (pp.352-357). In: International Community Psychology: History and Theories. New York: Springer Press.

Konferencje naukowe

 • Bokszczanin, A., Rogowska A., 3rd International Housing First Conference in Padova (Italy); June 18th and 19th, 2018; Physical and mental health of homeless people in the Polish sample,  University of Opole.
 • Bokszczanin, Rogowska, A. (2018). 39th edition of the STAR International Conference, Lublin (Poland), 10-13 July; Coping with chronic stress among the homeless; Presentation of the HOME EU European research project, , Institute of Psychology, University of Opole.
 • Bokszczanin, A., Sasao, T. Tamai, T., Kaniasty, K. (2016). 37th STAR International Conference, July 6 –8, Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb; Referat: Psychological Distress and its Correlates Related to Environmental Concerns and Social Functioning among College Students in Tokyo after the Great East Japan Disaster (March 11, 2011).
 • Bokszczanin, A., Greenglass, E., Roszczypała, P. (2014). 35th STAR International Conference, University Cluj, Rumunia. Referat: Economic hardship and psychological distress among university students in Poland and Canada.
 • Bokszczanin, A. International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, 14 – 15 July 2008, London, Roehamptom University, UK; Plakat: Coping with stress by adolescents after a natural disaster: The role of social support.
 • Bokszczanin, A., Essau C. (2006). The Sixth European Conference on Community Psychology, Opole, Poland, October 6 – 8. Referat: Psychological consequence of parental unemployment for children and adolescents.
 • Bokszczanin, A. (2006). 26th  International Congress of Applied Psychology. Ateny, Grecja; Referat: Helping children and adolescents Cope with Disasters: Lessons from the 1997 Polish Flood,  Athens, July 16-21, 2006, Grecja (S. Hobfoll chair).
 • Bokszczanin, A. (2004). Piąta Europejska Konferencja Psychologii Społeczności, Berlin, Niemcy, 16-19 września 2004. Udział w dyskusji panelowej z wystąpieniem, pt. Community Psychology from the Eastern European Perspective.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia