Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Dla pracowników

Zebranie pracowników

W dniu 17 czerwca o godzinie 14:00 w sali 112 Instytutu Psychologii odbędzie się zebranie pracowników Instytutu Psychologii w celu wskazania kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu.

Informacja o zebraniu

Więcej »


I Akademickie Seminarium Badawcze

W dniu 6 czerwca 2024 r. (czwartek) w godzinach 12.00 – 16.00 w budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, pl. Staszica 1a, 45-052 Opole odbędzie się I AKADEMICKIE SEMINARIUM BADAWCZE, organizowane przez Instytuty Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowane do doktorantów psychologii.

Program wystąpień doktorantów

Wiecej informacji oraz program w załączniku...

Więcej »


Zebranie wyborcze dla pracowników Instytutu Psychologii

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Opolskiego informuje, że w dniu 22 stycznia 2024 (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali 4 Instytutu Psychologii odbędzie się zebranie wyborcze dla pracowników Instytutu Psychologii z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych w celu wybrania elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Zobacz załącznik...

Więcej »


Konsultacje dr hab. Romualda Derbisa, prof.UO

Szanowni Państwo.

Przepraszam, moje konsultacje 11 12 2023 nie odbędą się.

dr hab. Romuald Derbis, prof.UO

Więcej »


Zaproszenie na wykład otwarty prof. dr hab. Stanisławy Steuden

Zaproszenie na wykład otwarty prof. dr hab. Stanisławy Steuden (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) pt. “Z refleksji nad siłą godności. Perspektywa psychologiczna”.

Wykład odbędzie się w Instytucie Psychologii, 14 grudnia 2023 r o g. 11.00 (sala 112).

Prof. dr hab. Stanisława Steuden jest uznanym i cenionym badaczem w zakresie psychologii klinicznej. W swojej wieloletniej karierze naukowej zajmowała się takimi zagadnieniami, jak psychologiczna aspekty choroby, radzenie sobie ze stresem, akceptacja choroby czy zaburzenia psychiczne. Jest autorką wielu książek i artykułów naukowych w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia.

Plakat

Więcej »


Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Opolu na Politechnice Opolskiej. Tematyka konferencji dotyczyć będzie czynników motywacyjnych związanych z uczestnictwem w sporcie i ich wpływem na zachowania prozdrowotne i rozwój osobisty jednostek. Poprzez kompleksową analizę motywacyjnej mocy sportu, treści wykładów będą koncentrować się na wieloaspektowych korzyściach płynących z uczestnictwa w sporcie i uznaniu sportu za cenne narzędzie motywacyjne w oddziaływaniach prozdrowotnych.

Miejsce konferencji: II Kampus Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, Opole budynek nr 9A (Hala Sportowa), aula wykładowa. Szczegóły na plakacie.

Plakat konferencyjny

Więcej »


Interdyscyplinarny Areopag

Zapraszamy na wykłady pracowników Instytutu Psychologii w ramach trzeciej edycji Interdyscyplinarnego Areopagu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

20 października o godz. 19.00 w sali nr 18 budynku WT UO (I piętro)

  • O niektórych konsekwencjach globalizacji dla relacji międzyludzkich – dr hab. Romuald Derbis, prof. UO – Dyrektor Instytutu Psychologii UO
  • „Kto jest moim bliźnim?” Psychologiczny portret konstruktywnego altruizmu – ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO – Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UO

Więcej »


Wykład otwarty dr Aleksandry Różańskiej

Zapraszamy studentów i pracowników na wykład otwarty pt. “Temperament – determinant giętkości poznawczej ?‘ dr Aleksandry Różańskiej, który odbędzie się 12 października 2023r. w sali audytoryjnej Instytutu Psychologii o godzinie 11:30.

Zobacz załącznik...

Więcej »


Biblioteka IP w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo,

Biblioteka Instytutu Psychologii w dniach od 1 lipca 2023r. do 30 września 2023r, czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

W okresie od 20 lipca 2023r. do 15 sierpnia 2023r. biblioteka będzie nieczynna.

Więcej »


Wykład otwarty prof. dr hab. Stanisława Z. Kowalika

W dniu 18 maja 2023r. w sali audytoryjnej im. Andrzeja Szmajkego w Instytucie Psychologii, odbył się wykład otwarty prof. dr hab. Stanisława Z. Kowalika “O tworzeniu wiedzy naukowej – perspektywa psychologiczna”.

Wystąpienie Profesora S.Z. Kowalika jest efektem Jego analizy uwarunkowań psychologicznych prowadzenia działalności badawczej, która doprowadziła do wyróżnienia czterech etapów rozwoju nauki, zgodnie ze zmieniającymi się rolami społecznymi badaczy (etap myślicieli, uczonych, naukowców i ekspertów). Profesor wykazuje także, że inne są uwarunkowania psychologiczne prowadzenia działalności badawczej na poszczególnych etapach rozwoju nauki oraz poddaje w wątpliwość sposoby prowadzenia badań przez przedstawicieli nauk przyrodoznawczych i społeczno-humanistycznych.

Zapis wydarzenia znajduje się w naszym serwisie w zakładce Świat Psychologii UO. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

Więcej »


Spotkanie z profesorem Williamem E.Hillsem

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. Henryk Kozłowski
zapraszają na spotkanie
z prof. Williamem E. Hillsem gerontologiem, profesorem psychologii Coastal Carolina University, Południowa Karolina, USA który wygłosi wykład na tematGlobalne problemy starzenia się, które mają znaczenie: skuteczna strategia edukacyjna.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11, III p.

Zaproszenie na wykład otwarty

Więcej »


Zaproszenie na wykład otwarty

Wykład otwarty dra Jakuba FilipkowskiegoZapraszamy zainteresowanych studentów i pracowników na wykład otwarty dra Jakuba Filipkowskiego pt. “Psychopatia, motywacja osiągnięć i doświadczanie globalizacji jako korelaty jakości życia“.

Wykład odbędzie się w czwartek 23 marca 2023r. o godzinie 11:30 w sali audytoryjnej 112 Instytutu Psychologii.

Wykład jest dostępny w naszym serwisie w zakładce Świat Psychologii UO – zapraszamy do obejrzenia skrótu z wydarzenia.

Więcej »