Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Wykład otwarty prof. dr hab. Stanisława Z. Kowalika

W dniu 18 maja 2023r. w sali audytoryjnej im. Andrzeja Szmajkego w Instytucie Psychologii, odbył się wykład otwarty prof. dr hab. Stanisława Z. Kowalika “O tworzeniu wiedzy naukowej – perspektywa psychologiczna”.

Wystąpienie Profesora S.Z. Kowalika jest efektem Jego analizy uwarunkowań psychologicznych prowadzenia działalności badawczej, która doprowadziła do wyróżnienia czterech etapów rozwoju nauki, zgodnie ze zmieniającymi się rolami społecznymi badaczy (etap myślicieli, uczonych, naukowców i ekspertów). Profesor wykazuje także, że inne są uwarunkowania psychologiczne prowadzenia działalności badawczej na poszczególnych etapach rozwoju nauki oraz poddaje w wątpliwość sposoby prowadzenia badań przez przedstawicieli nauk przyrodoznawczych i społeczno-humanistycznych.

Zapis wydarzenia znajduje się w naszym serwisie w zakładce Świat Psychologii UO. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

Data publikacji w serwisie: 04-05-2023 06:53:10

Powrót »