Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Sylwetka absolwenta psychologii

Kończąc studia w Instytucie Psychologii UO nabędziesz wiedzę na temat funkcjonowania człowieka przydatną nie tylko w zawodzie psychologa, ale także we wszystkich branżach, w których ważny jest człowiek. Studia psychologiczne pozwalają także na głębsze zrozumienie ludzi i zjawisk dziejących się w otaczającym nas świecie.

Wybierając studia u nas nauczysz się:

 • najważniejszych teorii osobowości,
 • koncepcji psychologicznych, które zmieniły rozumienie człowieka,
 • historii największych badań psychologicznych,
 • prowadzenia diagnozy psychologicznej,
 • podstaw psychoterapii,
 • tworzenia narzędzi psychologicznych,
 • prowadzenia szkoleń i warsztatów,
 • projektowania badań naukowych,
 • podstaw udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej,
 • zasad etyki psychologa,
 • metod skutecznego rozwoju i nauki

Nasi absolwenci pracują w poradniach psychologicznych, szpitalach, placówkach edukacyjnych, ośrodkach odwykowych, służbach mundurowych, pracowniach badań psychologicznych, ośrodkach naukowych czy w firmach jako pracownicy działów HR, marketingu, rekrutacji i wielu innych miejscach.

Osoby, które ukończyły studia w Instytucie Psychologii UO znajdują zatrudnienie w miejscach, w których wykorzystują wiedzę nabytą w trakcie nauki. Są zadowoleni z pracy i wielu z nich uważa, że osiągnęli sukces zawodowy. Część z nich dołącza do kadry naukowej Instytutu by kształcić kolejne pokolenia psychologów.