Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Seminaria magisterskie – informacje

  • Regulamin egzaminu magisterskiego na Wydziale Nauk Społecznych – Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
  • Pula pytań do Egzaminu Magisterskiego w Instytucie Psychologii UO na rok akademicki 2023/2024:
  • Zarządzenie numer 28/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim
  • Załącznik do Zarządzenia numer 28 – oświadczenie
  • Nowe standardy edytorskie APA (wersja 7) obowiązują od października 2019r. Oficjalna strona APA Style dla studentów i badaczy (https://apastyle.apa.org/instructional-aids/). Skrótowy opis zmian w najnowszej wersji (https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/)
  • Repozytorium Metod i Narzędzi Psychologicznych, powstałe z inicjatywy Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Repozytorium zawiera metody kwestionariuszowe oraz procedury eksperymentalne, które zostały użyte w publikacjach w recenzowanych czasopismach naukowych. Korzystanie z Repozytorium jest bezpłatne – wymaga jedynie rejestracji przy użyciu konta e-mail w domenie dowolnego Uniwersytetu (repozytorium służyć ma studentom i badaczom). Adres: https://repozytorium.kompsych.pan.pl/
  • Jeżeli na potrzeby pracy wykorzystuje się jakieś istniejące już narzędzia (testy) komercyjne, magistrant musi kupić wyłącznie arkusze odpowiedzi (zgłoszenie zamówienia kupna przez Instytut instrukcji i kluczy proszę zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem). Studenci, który potrzebują arkusze do testów psychologicznych podczas pisania pracy muszą dostarczyć wypełnione upoważnienie. Upoważnienie wypełnia promotor. Link do upoważnienia i informacji z Pracowni Testów PTP: https://www.practest.com.pl/dla-studentow-i-doktorantow