Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Plany zajęć

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2023/24

Uwagi:

  • ponieważ mogą pojawić się korekty planów zajęć, proszę zwracać uwagę na wersję planu (data publikacji w serwisie)
  • na III roku studiów niestacjonarnych (od semestru letniego 2021/22) występują moduły, na planie zajęcia wspólne dla obu modułów oznaczone są jako 3Z, zajęcia tylko dla modułu klinicznego jako 3Zk a zajęcia dla modułu pracy jako 3Zp. Podobnie dla roku IV.

Studia zaoczne

Zjazd Termin Rok I Rok II Rok III Rok IV Rok V
1 01-03.03.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:09
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:09
2 08-10.03.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:09
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:09
3 15-17.03.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:09
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:09
4 22-24.03.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
5 05-07.04.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:09
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:09
HTML: 01.03.2024 07:33:10
6 12-14.04.2024
PDF: 25.03.2024 06:19:10
HTML: 25.03.2024 06:19:10
PDF: 01.03.2024 07:33:09
HTML: 01.03.2024 07:33:10
7 19-21.04.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:09
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:09
HTML: 01.03.2024 07:33:10
8 26-28.04.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:09
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:09
HTML: 01.03.2024 07:33:10
9 10-12.05.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
10 17-19.05.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 08.03.2024 08:34:32
HTML: 08.03.2024 08:34:32
11 24-26.05.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
12 01-02.06.2024 (bez piątku)
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
13 07-09.06.2024
PDF: 09.04.2024 10:41:32
HTML: 09.04.2024 10:41:32
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
14 14-16.06.2024
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:10
HTML: 01.03.2024 07:33:10
PDF: 01.03.2024 07:33:11
HTML: 01.03.2024 07:33:10
15 21-23.06.2024 PDF: 01.03.2024 07:33:11
HTML: 01.03.2024 07:33:10

Studia dzienne

Lp Rok Wersja PDF Wersja HTML
1 I Psychologia dzienna
PDF: 07.03.2024 10:38:43 HTML: 07.03.2024 10:38:43
2 II Psychologia dzienna
PDF: 01.03.2024 07:14:55 HTML: 01.03.2024 07:14:55
3 III Psychologia dzienna, moduł kliniczny
PDF: 07.03.2024 10:38:43 HTML: 07.03.2024 10:38:43
4 III Psychologia dzienna, moduł pracy
PDF: 07.03.2024 10:38:43 HTML: 07.03.2024 10:38:43
5 IV Psychologia dzienna, moduł kliniczny
PDF: 01.03.2024 07:14:56 HTML: 01.03.2024 07:14:55
6 IV Psychologia dzienna, moduł pracy
PDF: 01.03.2024 07:14:56 HTML: 01.03.2024 07:14:55
7 V Psychologia dzienna PDF: 01.03.2024 07:14:56 HTML: 01.03.2024 07:14:55