Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w Opolu na Politechnice Opolskiej. Tematyka konferencji dotyczyć będzie czynników motywacyjnych związanych z uczestnictwem w sporcie i ich wpływem na zachowania prozdrowotne i rozwój osobisty jednostek. Poprzez kompleksową analizę motywacyjnej mocy sportu, treści wykładów będą koncentrować się na wieloaspektowych korzyściach płynących z uczestnictwa w sporcie i uznaniu sportu za cenne narzędzie motywacyjne w oddziaływaniach prozdrowotnych.

Miejsce konferencji: II Kampus Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, Opole budynek nr 9A (Hala Sportowa), aula wykładowa. Szczegóły na plakacie.

Plakat konferencyjny

Data publikacji w serwisie: 22-11-2023 06:23:00

Powrót »