Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Tomasz Wirga

Pokój: 207

Konsultacje: Czwartek g. 14.30-15.15; g. 16.45-17.30

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze krążą wokół procesów poznawczych i emocji. Przeprowadzałem jednak badania w których uwzględniałem poczucie jakości życia, osobowość, motywację zachowania społeczne czy rozwój człowieka.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3055-8745


Wybrane publikacje naukowe

 • Wirga, T.; Kopczak-Wirga, A. (2022).A Collector Deceives—About the Ways of Deceiving Women by Men and Men by Women as far as Spending Money on Collecting Items Is Concerned. Int. J. Environ. Res. Public Health , 19, 16755. https://doi.org/10.3390/ijerph192416755
 • Pajestka G., Skałacka K., Wirga T. (2018) Test R-W jako trafne narzędzie wykorzystywane w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 585-593.
 • Wirga T., Pajestka G., Kopczak-Wirga A. (2018) Związek indukowanych emocji z ruminacjami i orientacją pozytywną. Czasopismo Psychologiczne, vol. 24(2), 269-277
 • Derbis, R., Wirga, T (2017) Znaczenie doświadczanych emocji dla rozwiązywania zadań problemowych przez makiawelistów. Czasopismo psychologiczne,23,2,383-393
 • Kopczak-Wirga, A., Wirga, T., (2016) Between leisure and   work. The case of Polish trade tourism, s.70-73 W: Arsa Red. Ing. Michal Mokrys; Ing. Stefan Badura, Ph.D EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Wirga, T.,Kopczak-Wirga, A (2014) The Connection of Machiavellianism, Self-control and Induced Emotions with Solving Tasks. W: M. Mokrys (red.) Quaesti 2014 EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Kopczak-Wirga, A.,Wirga, T., (2014) Memory Materialization. The role of objects in recalling memories from journeys. W: M. Mokrys (red.) Quaesti 2014 EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina
 • Wirga, T. (2014) Skuteczność stosowania myślenia heurystycznego i intuicyjnego w sytuacji podejmowania decyzji o różnym stopniu trudności W: A.Wudarski (red.) W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Wirga, T., (2013) Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie . Czasopismo psychologiczne, 19, 2, 205-213
 • Wirga, T (2010). Emocje i poczucie jakości życia a skuteczność rozwiązywania zadań przez nauczycieli akademickich. W: R. Derbis (red.) Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s.273-289). Częstochowa: Częstochowa: Wydawnictwo im.S.Podobińskiego AJD
 • Derbis, R., Wirga, T., (2009) Rodzaj wzbudzanych emocji a zaufanie do ludzi i wiara w świat sprawiedliwy. Czasopismo psychologiczne, 15, 1, 7-22.
 • Trawka, K., Wirga, T.,(2008) Influence of quality of life on task solving effectiveness. W: A. Głębocka, A. Gawor (red.) Quality of life-Different perspectives (s.129-140), Kraków: Impuls
 • Trawka K, Wirga T. (2008) Poczucie szczęścia a efektywność wykonywania zadań W: R. Derbis (red.) Jakość życia. Od wykluczonych do elity (s.207-223). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza
 • Trawka K., Wirga T., Derbis R. (2006). Własności skali a wynik pomiaru. Czasopismo psychologiczne,12,1,47-59.
 • Wirga, T. (2006) Zmienne osobowościowe i temperamentalne jako wyznaczniki poczucia jakości życia. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XIII. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza
 • Dominiak A, Trawka K, Waleczko T., Wirga T. (2005). Wabiki uwagi jako efektywna metoda zbierania pieniędzy. Studia psychologiczne ,43, 5-14.
 • Derbis, R., Trawka, K., Wirga, T. (2004). Wpływ etykiety i rodzaju skali numerycznej na uziemienie i lewitację duszy polskiej. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia, Tom XII, s.59-66. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
 • Dominiak, A., Trawka, K., Waleczko, T., Wirga, T. (2003) Efektywność i natura techniki “Potrząśnięcia puszką”. Materiały pokonferencyjne KNP Anima. Gdańsk.

Konferencje naukowe

 • 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,21-24 września 2017 r., Gdańsk,”
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa„Psychologia-Konsumpcja– Jakość Życia w świecie wartości niedostatku i nadmiaru”,
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”, Sopot,15-16 października 2015
 • Quaesti, Żlina 15-19 grudnia 2014 r
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “, Bydgoszcz, 18-21 września 2014r
 • VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Częstochowa – Zawady, 11 – 12 października 2012r
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego “Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice, 18-21 września 2011r
 • II Konferencja Naukowa “Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia”,
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa – Złoty Potok, 24-25 września 2009,
 • Międzynarodowa konferencja “Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia”, Opole, 24-25 maja 2007 roku.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl