Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Anna Machnik-Czerwik

Pokój: 402

Konsultacje: Konsultacje w trakcie sesji letniej 2023/24

03.07.2024 - godz. 09.45-10.30
10.07.2024 - godz. 15.30-16.30

Zainteresowania badawcze

Specjalista Psychologii Klinicznej, Psychoonkolog, Neuropsycholog Superwizor psychoonkologii. Zajmuje się pracą z pacjentem chorym onkologicznie oraz jego rodziną na etapie leczenia oraz w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki osób chorych onkologicznie, suicydologii oraz neuropsychologii.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0582-248X


Wybrane publikacje naukowe

 • Derbis R., Machnik-Czerwik A. (2015). Adaptation of the Body Image after Breast Cancer Questionnaire in Polish context: Factorial structure and validity of the scale. http”//www.researchgate.net/publication/283795222
 • Machnik-Czerwik A. (2010) Co widzę kiedy patrzę w lustro? – obraz ciała a jakość życia kobiet z nowotworem piersi [w:] Derbis R. (red.). Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego, Częstochowa, Wydawnictwo AJD.
 • Machnik-Czerwik A. (2010) Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie, Psychoonkologia, Nr 2, s. 55-59.
 • Machnik-Czerwik A. (2009) Uwarunkowania i prewencja zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży [w:] Woźniak-Krakowian (red.). Problemy marginalizacji dzieci i młodzieży, Częstochowa, Wyd. AJD.
 • Machnik-Czerwik A. (2008) Jakość życia pacjentów hospicyjnych a psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej [w] Jakość życia – od wykluczonych do elity (red) Derbis R. Wydawnictwo AJD.

Konferencje naukowe

 • Konferencja Naukowa „Medycyna paliatywna a leczenie objawowe w onkologii”, Częstochowa, 04.11.2017 rok. Referat: „Radzenie sobie z chorobą na etapie leczenia objawowego u kobiet z rakiem piersi”.
 • Konferencja Naukowa „Medycyna paliatywna a wybrane aspekty postępowania objawowego w onkologii – nowe możliwości, profilaktyka i terapia”, Częstochowa, 11.06.2016 rok. Referat: „Profilaktyka i wczesna diagnostyka onkologiczna – rola psychologa”.
 • II Jurajskie Spotkania Onkologiczne „Rak piersi – nowości w leczeniu onkologicznym, onkoplastyce i rekonstrukcji”, Częstochowa, 13-14.11.2015 rok. Referat: „Aspekty psychologiczne leczenia raka piersi”.
 • Konferencja Naukowa „Chory z zaawansowaną chorobą nowotworową – diagnostyka, leczenie onkologiczne i postępowanie objawowe”, Częstochowa, 23.05.2015 rok. Referat: „Obraz ciała a okaleczenie w wyniku leczenia raka piersi – aspekty psychologiczne”.
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz: 19-22 wrzesień 2014roku. Referat: „Jakość życia kobiet z rakiem piersi”
 • XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności”, Katowice: 18-21 wrzesień 2011roku. Referat: „Obraz ciała a jakość życia kobiet z rakiem piersi”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Metodyczna. 7.Triennale Sztuki Sacrum Widzenie dzieła sztuki. Percepcja i interpretacja. Org. Miejska Galeria Sztuki, Wydział Nauk Społecznych AJD, Częstochowa, 7 – 9 kwietnia 2010. Referat: „Ekspresja twórcza jako wyraz adaptacji do choroby”
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia różnych grup społecznych. Organizator konferencji: Zakład Psychologii Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii AJD, Częstochowa – Złoty Potok, 24-25 wrzesień 2009. Referat: „Co widzę kiedy patrzę w lustro? – obraz ciała a jakość życia kobiet z nowotworem piersi”
 • X Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Władysławowo, 11-12 wrzesień 2009. Referat: „Zróżnicowanie jakości życia u pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie leczenia przyczynowego i objawowego”
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – „Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele” , Poznań: 24-27 wrzesień 2008 roku. Referat: „Jakość życia członków rodzin sprawujących opiekę nad chorym onkologicznie ”
 • II Międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość życia – od wykluczonych do elity”, Częstochowa: 14 – 15 maja 2007 roku. Referat: „Jakość życia pacjentów hospicyjnych a przystosowanie do choroby nowotworowej”
 • XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Odkrywać innego, żyć wspólnie, Kraków: 22-25 wrzesień 2005 roku. Referat: „Hierarchia wartości a jakość życia pacjentów w okresie choroby nowotworowej z hospicjum stacjonarnego i domowego”
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa: 23-26 czerwca 2005 roku. Referat: „Zróżnicowanie jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową z hospicjum stacjonarnego i domowego”

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl