Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku

Bokszczanin Anna

Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN – Warszawa

Rok wydania: 2003