Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu

dr hab. Barbara Dolińska prof.UO

bdolinska@uni.opole.pl


Zastępca Dyrektora d/s Naukowych

dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

arogowska@uni.opole.pl


Zastępca Dyrektora d/s Dydaktyki

dr Małgorzata Przepióra-Kapusta

przepiora@uni.opole.pl


Sekretariat

Czynny w godzinach: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

Tel. 77 452 7370, Fax. 77 452 7371

E-mail: psychologia@uni.opole.pl