Erasmus+ dodatkowa rekrutacja

W wyniku złożonych rezygnacji pracowników z wyjazdu do krajów programu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015-2016, ogłaszam rozpoczęcie dodatkowej wewnętrznej rekrutacji wśród wszystkich pracowników IP na wyjazdy, które powinny zostać zrealizowane do końca kwietnia 2017 r.

Stawki stypendialne dostępne są pod następującym adresem http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Komunikat_NA_04-2014_Stawki-wsparcie-indywidualne-Szkolnictwo-wyzsze.pl

W pierwszej kolejności do wyjazdów będą rekomendowani pracownicy, którzy nie brali jeszcze udziału w mobilności Erasmus+ bądź nie wyjechali w ramach umowy finansowej zawartej na rok akademicki 2015-2016.

Z uwagi na niewielką ilość pozostałych środków finansowych, biuro Erasmus+ UO prosi o realne szacowanie długości pobytów w uczelniach partnerskich.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoją kandydaturę do Koordynatora Programu Erasmus+ przedkładając następujące dokumenty w sekretariacie Instytutu Psychologii do dnia 12.12.2016 r.:

Trzyosobowa komisja IP dokona oceny aplikantów i na tej podstawie stworzy listę rankingową. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w formie protokołu wraz z kartami oceny aplikantów.
Z poważaniem,

dr Małgorzata Szarzyńska
Koordynator IP Programu Erasmus+

Formularz zgłoszeniowy

Data publikacji w serwisie: 08-12-2016 06:47:52

Powrót »