dr Barbara Zmaczyńska-Witek

Pokój: 313

Konsultacje: środa godz.16:30-17:30 pok. 313
22.01.2018 godz.11-13.00 pok. 3

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • adiunkt
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
 • członek zespołu planistów

Specjalizacja

 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kliniczna

Kariera naukowa

 • Praca doktorska “Stereotyp osoby upośledzonej umysłowo jako predyktor tendencji do zachowań dyskryminacyjnych”, 2002 rok, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
Praktyka zawodowa :
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych umysłowo
Szkolenia :
 • “Złoty kluczyk”, “Spotkanie, zasoby, proces” – Polski Instytut Ericksonowski, Łódż, 2001
 • “Trener grup warsztatowych” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice 2002/2003
 • “Trener Grup Terapeutycznycch” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice, 2003 – 2005

Najważniejsze publikacje

 • “Bariery społeczne wobec ludzi niepełnosprawnych – przegląd problematyki”
 • “Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi: Metoda Thomasa Gordona w świetle wybranej literatury”