dr Barbara Zmaczyńska-Witek

Pokój: 313

Konsultacje: 05.09.2017 godz. 11.00-13.00 sala 207
07.09.2017 godz. 11.00-13.00 sala 207

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii UO

 • adiunkt
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
 • członek zespołu planistów

Specjalizacja

 • Psychologia społeczna
 • Psychologia kliniczna

Kariera naukowa

 • Praca doktorska „Stereotyp osoby upośledzonej umysłowo jako predyktor tendencji do zachowań dyskryminacyjnych”, 2002 rok, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
Praktyka zawodowa :
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych umysłowo
Szkolenia :
 • „Złoty kluczyk”, „Spotkanie, zasoby, proces” – Polski Instytut Ericksonowski, Łódż, 2001
 • „Trener grup warsztatowych” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice 2002/2003
 • „Trener Grup Terapeutycznycch” – Śląska Szkoła Trenerów, Katowice, 2003 – 2005

Najważniejsze publikacje

 • „Bariery społeczne wobec ludzi niepełnosprawnych – przegląd problematyki”
 • „Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi: Metoda Thomasa Gordona w świetle wybranej literatury”