dr Radosław B. Walczak

Pokój: 207

Konsultacje: Piątek (friday) 13:00-14:30,
Wyjątki (exceptions):
12.10, 26.10, 16.11, 30.11, 7.12, 14.12 : 15:30-17:00

Wykształcenie

 • 2006–2010 Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii (2011) za pracę p.t.: “Odbiór oraz skuteczność autoprezentacji z użyciem przedmiotów”
 • 2002 – 2006 Uniwersytet Opolski, kierunek: Psychologia; tytuł pracy: “Zachowania konsumenckie jako działania autoprezentacyjne”
 • 2003 – 2004 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gent w Belgii: “Master of marketing analysis”; Realizacja projektu dyplomowego: “Multiatribute choice modelling of a store choice for a major belgian electronic retailer with combination of data form questionnaire merged with data from a data warehouse”
 • 1999 – 2004 Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, kierunek: zarządzanie i marketing; tytuł pracy: “Polskie produkty na rynkach Unii Europejskiej”

Zainteresowania naukowe

 • Psychologia zarządzania; Badania rynku; Zachowania konsumenckie; Formowanie wrażenia

Doświadczenie zawodowe

 • od 2015 – Consumer Insights & Market Research Manager, CEE
 • 2007-2015 – Koordynator ds. Badań Rynku i Analiz Marketingowych
 • 2005-2009 – Współpracownik DDI Polska; Rekrutacja metodą Assessment Center dla Toyota Polska

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii

 • Członek rady programowej IP UO (2012-2016;2016-2020)
 • Zastępca koordynatora Erasmus

Udział w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
 • International Association of Applied Psychology
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA

Wybrane pozycje dorobku naukowego

 • Walczak, R. (2018) SHOULD THE GOVERNMENT PAY MORE TO PUBLIC SECTOR EMPLOYEES? IMPACT OF SUBJECTIVE, STEREOTYPICAL WAGE PERCEPTION AND CORE SELF-EVALUATIONS ON JOB SATISFACTION AND WELLBEING IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR WORKERS In Pavla Slavíčková – Tomáš Talášek (Eds.), Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. Olomouc 2018. ISBN 978-80-244-5392-7. (P. 474-481)
 • Walczak, R. B. , Wężowska, J. (2017) Gry fabularne jako sposób zwiększenia kontroli nad rzeczywistością. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalność graczy w porównaniu do młodzieży niegrającej. Hommo ludens 1(10)/2017. s. 255-268. ISSN 2080-4555
 • Walczak, R. (2017) WHY DO OBJECTIVE WAGE LEVELS HAVE LESSER IMPACT THAN RELATIVE EARNINGS ON WORK SATISFACTION? COMPARISON OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE WORK EVALUATIONS IN THE CONTEXT OF JOB CHOICE DECISIONS In P. Slavíčková (ed.) KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2017: PEOPLE IN ECONOMICS – DECISIONS, BEHAVIOR AND NORMATIVE MODELS. Olomouc: Univerzita Palackého (p. 524-531) ISBN: 978-80-244-5233-3 <link>
 • Walczak, R., Derbis, R. (2017) Podstawowe samowartościowanie – walidacja polskiej wersji skali do pomiaru Core Self-Evaluations. Czasopismo psychologiczne – psychological Journal 23(1) (s.147-158)
 • Krasnodębska, A., Walczak, R., Zdybek, P. (2017) Doświadczenia migracji w opisach polskich imigrantów. W Z. Jasiński, K. Neish, M. Pogorzelska (red.) Oświata i kultura w wielokulturowym świecie – wielość perspektyw i doświadczeń. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (s.147-164) ISBN: 978-83-7395-743-5
 • Walczak, R. (2016) WAGE LEVEL OR INTERNAL DISPOSITIONS – WHAT IS MORE IMPORTANT IN DETERMINING THE SATISFACTION OF EMPLOYEES ON DIFFERENT POSITIONS? In P. Slavíčková (ed.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and divided world. Olomouc: Univerzita Palackého (p. 580-587) ISBN: 978-80-87533-14-7 <link>
 • Walczak, R. B., Derbis, R. (2015)  The role of the happiness philosophy and core self-evaluations in defining job satisfaction as seen by the self and the significant other. Polish Journal of Applied Psychology, vol. 13 (4), 55–66 DOI: 10.1515/pjap-2015-0042 <link>
 • Walczak, R. B. (2015) Czy mężczyźni bardziej cieszą się pracą? Podstawowe samowartościowanie zawodowe w zależności od płci i wieku. W Z. Ratajczak, D. Ochnik (red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. Warszawa: Diffin
 • Baka, Ł., Derbis, R., Walczak, R. (2015) Psychometryczne właściwości Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C. Czasopismo Psychologiczne-Psychological Journal, 21 (2), 163-174 DOI: 10.14691/CPPJ.21.2.163
 • Walczak, R. (2015) IS THE PATH TO WOMAN’S WORK SATISFACTION DIFFERENT THAN THAT OF A MAN? CORE SELF-EVALUATIONS AND DOMINATING HAPPINESS PHILOSOPHY IN WORK SATISFACTION PATH MODELLING. In P. Slavíčková & J. Tomačik (eds.) Knowledge for Market Use 2015: Women in Business in the Past and Present. Olomouc: Univerzita Palackého (p. 1100-1108) ISBN: 978-80-87533-12-3
 • Walczak, R. (2014) PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF EMPLOYEE HAPPINESS. In P. Slavíčková (ed.) Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21st Century Olomouc: Univerzita Palackého (p. 429-437) ISBN: 978-80-87533-07-9
 • Walczak, R. (2014). The effect of material possessions on person evaluation. In . M. Mokrys and S. Badura (eds.), Proceedings in Quaesti. The second year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (p.282-286) ISBN 978-80-554-0959-7.
 • Krasnodębska, A., Zdybek, P., & Walczak, R. (2014). How does the type of migration influence the social functioning of Polish migrants in the culture of the host country? In J. Gourlay & G. Strohschen. Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. (p. 49-60)ISBN: 978-1-84888-325-3.
 • Walczak, R. (2013) What do young educated workers want? The impact of work enrichment components on the perceived job satisfaction. In M. Seitl, L. Vavrysová (eds.) Psychologie práce a organizace 2013. Sborník mezinárodní konference. (s. 194-201) Olomouc: Univerzita Palackého
 • Walczak, R. (2013) Jak rozpoznać bogacza? Ocena ludzi komunikujących status za pomocą przedmiotów w perspektywie badań rynku. W: M. Bombol (red.) Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH
 • Zdybek, P., Walczak, R., Zdybek. M. (2012) Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia społeczna t. 7, 3(22). (s.234-244)
 • Walczak, R. (2011) Płeć i aktywność zawodowa jako determinanty postrzeganej jakości życia u osób pracujących w Polsce lub za granicą. W. B. Bartosz (red.) Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo (s. 303-315) Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA
 • Walczak, R. (2010) Przedmioty i ich symboliczne znaczenie w kreowaniu wizerunku współczesnego człowieka. W. B. Janda-Dębek (red.) Psychologia współczesnego człowieka (s. 61-70) Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT
 • Zdybek, P., Walczak, R. (2009) Badania nad rzetelnością i trafnością kwestionariusza oceny dobrostanu psychicznego. W: A. Oleszkowicz, P. Zdybek (red.) Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia (s. 103-119), Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT
 • Walczak, R. (2008) Percepcja wizerunku polityka rozszerzonego za pomocą społecznie akceptowanych symboli. W: Szklarski, B. (red.) Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce (s. 170-177), Warszawa: Scholar
 • Walczak, R. (2008) Aspekty autoprezentacyjne w zachowaniach konsumenckich. W: R. Grzybek, P. Winiecki, (red) Wybrane problemy współczesnej psychologii (s. 43-56) Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut
 • Walczak, R., Banaszek, D., Pajestka, G., Szuba, A. (2007) Wpływ autorstwa tekstu na jego ocenę. Stereotypy płciowe a wizerunek polityka. W: E. Mandal, (red.) Chowanna, 50 (68), T. 1 (28), Płeć A Wybrane Problemy Społeczne (s. 94-107), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego