Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

dr Radosław B. Walczak

Pokój: 207

Konsultacje: piątek godz. 13:30-14:15

Aktualnie pełnione funkcje

 • Koordynator kierunku Psychologia (od 09.2020)
 • Członek Rady Instytutu
 • Instytutowy koordynator Erasmus+

Zainteresowania badawcze

 • Indywidualne i środowiskowe determinanty zadowolenia z pracy w Polsce i za granicą
 • Kultura Honoru
 • Formowanie wrażenia: wizualne determinanty kompetencji oraz statusu społecznego

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6787-7673


Wybrane publikacje naukowe

 • Psychological Science Accelerator Self-Determination Theory Collaboration, Legate, N., Ngyuen, T., Weinstein, N., Moller, A., Legault, L., Vally, Z., Tajchman, Z., Zsido, A. N., Zrimsek, M., Chen, Z., Ziano, I., Gialitaki, Z., Ceary, C. D., Jang, Y., Lin, Y., Walczak, R.,Zdybek, P. … Primbs, M. A. (2022). A global experiment on motivating social distancing during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(22), e2111091119. https://doi.org/10.1073/pnas.2111091119
 • Walczak, R.B., Vallejo-Martín, M. (2020) Working conditions and their impact on work satisfaction in migrating and non migrating workers. Factor structure of the Polish version of the Working Conditions Questionnaire.Health Psychology Report Vol. 9(1) DOI: https://doi.org/10.5114/hpr.2020.99208
 • Walczak, R.B. (2020) Perspectivas psicológicas seleccionadas sobre trabajo digno y satisfacción laboral. Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO, 8(3), jul-sep 2020
 • Zdybek, P., Walczak, R.B. (2019) Does the Culture of Honor do well in Poland? A Replication Study on the Culture of Honor while Accounting For Gender Role Differences. Family Forum 9. p 113-130 DOI: 10.25167/FF/1289
 • Walczak, R. B. (2018). Zaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicznych jako mediator między podstawowym samowartościowaniem a zadowoleniem zawodowym. Czasopismo Psychologiczne-Psychological Journal, 24 (3), p. 519-527. DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.519
 • Walczak, R.B., Kubátová, J., Seitlová, K. (2018). Cross-border virtual teams, as seen from applied psychology & applied economy perspective. A Case study of a cross-cultural teaching program. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, vol. 6, issue 4, pp. 305-318.
 • Walczak, R. B. , Wężowska, J. (2017) Gry fabularne jako sposób zwiększenia kontroli nad rzeczywistością. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalność graczy w porównaniu do młodzieży niegrającej. Hommo ludens 1(10)/2017. s. 255-268. ISSN 2080-4555
 • Walczak, R., Derbis, R. (2017) Podstawowe samowartościowanie – walidacja polskiej wersji skali do pomiaru Core Self-Evaluations. Czasopismo psychologiczne – psychological Journal 23(1) (s.147-158)
 • Walczak, R. B., Derbis, R. (2015)  The role of the happiness philosophy and core self-evaluations in defining job satisfaction as seen by the self and the significant other. Polish Journal of Applied Psychology, vol. 13 (4), 55–66 DOI: 10.1515/pjap-2015-0042 <link>
 • Baka, Ł., Derbis, R., Walczak, R. (2015) Psychometryczne właściwości Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C. Czasopismo Psychologiczne-Psychological Journal, 21 (2), 163-174 DOI: 10.14691/CPPJ.21.2.163
 • Walczak, R. (2013) Jak rozpoznać bogacza? Ocena ludzi komunikujących status za pomocą przedmiotów w perspektywie badań rynku. W: M. Bombol (red.) Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH
 • Zdybek, P., Walczak, R., Zdybek. M. (2012) Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia społeczna t. 7, 3(22). (s.234-244)

Wybrane konferencje naukowe

 • Knowledge for Market Use, Olomouc, Czechy (członek komitetu naukowego od 2014)
 • Psychologia Jakości Życia w Pracy i Poza Nią (Organizator 2018 – Opole; 2016 – Sopot)
 • Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (2018 – Lublin; 2016 – Gdańsk)
 • Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)
 • International Congress of Applied Psychology (2014 – Paryż)

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl