dr Radosław B. Walczak

Pokój: 207

Konsultacje: 05.09.2017 godz. 17.30-18.15
12.09.2017 godz. 17.30-18.15

Wykształcenie

 • 2006–2010 Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii (2011) za pracę p.t.: „Odbiór oraz skuteczność autoprezentacji z użyciem przedmiotów”
 • 2002 – 2006 Uniwersytet Opolski, kierunek: Psychologia; tytuł pracy: „Zachowania konsumenckie jako działania autoprezentacyjne”
 • 2003 – 2004 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gent w Belgii: „Master of marketing analysis”; Realizacja projektu dyplomowego: „Multiatribute choice modelling of a store choice for a major belgian electronic retailer with combination of data form questionnaire merged with data from a data warehouse”
 • 1999 – 2004 Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, kierunek: zarządzanie i marketing; tytuł pracy: „Polskie produkty na rynkach Unii Europejskiej”

Zainteresowania naukowe

 • Psychologia zarządzania; Badania rynku; Zachowania konsumenckie; Formowanie wrażenia

Doświadczenie zawodowe

 • od 2015 – Consumer Insights & Market Research Manager, CEE
 • 2007-2015 – Koordynator ds. Badań Rynku i Analiz Marketingowych
 • 2005-2009 – Współpracownik DDI Polska; Rekrutacja metodą Assessment Center dla Toyota Polska

Funkcje pełnione w Instytucie Psychologii

 • Członek rady programowej IP UO (2012-2016;2016-2020)
 • Zastępca koordynatora Erasmus

Udział w organizacjach i stowarzyszeniach

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
 • International Association of Applied Psychology
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA

Specjalistyczne szkolenia zawodowe

 • Przestawić myślenie – specyfika badań konsumenta w punkcie sprzedaży (PTBRiO, 2011)
 • Jak być dobrym obserwatorem rynku? Konstrukcja i wyciąganie wniosków z badań trackingowych (PTBRiO, 2010)
 • Procesy badawcze wspierające podstawowe procesy marketingowe. Zarządzanie marką – wprowadzanie marek, ich monitorowanie i repozycjonowanie (PTBRiO, 2009)

Wybrane pozycje dorobku naukowego

 • Krasnodębska, A., Walczak, R., Zdybek, P. (2017) Doświadczenia migracji w opisach polskich imigrantów. W Z. Jasiński, K. Neish, M. Pogorzelska (red.) Oświata i kultura w wielokulturowym świecie – wielość perspektyw i doświadczeń. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (s.147-164) ISBN: 978-83-7395-743-5
 • Walczak, R. (2016) WAGE LEVEL OR INTERNAL DISPOSITIONS – WHAT IS MORE IMPORTANT IN DETERMINING THE SATISFACTION OF EMPLOYEES ON DIFFERENT POSITIONS? In P. Slavíčková (ed.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and divided world. Olomouc: Univerzita Palackého (p. 580-587) ISBN: 978-80-87533-14-7 <link>
 • Walczak, R. B., Derbis, R. (2015)  The role of the happiness philosophy and core self-evaluations in defining job satisfaction as seen by the self and the significant other. Polish Journal of Applied Psychology, vol. 13 (4), 55–66 DOI: 10.1515/pjap-2015-0042 <link>
 • Walczak, R. B. (2015) Czy mężczyźni bardziej cieszą się pracą? Podstawowe samowartościowanie zawodowe w zależności od płci i wieku. W Z. Ratajczak, D. Ochnik (red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. Warszawa: Diffin
 • Baka, Ł., Derbis, R., Walczak, R. (2015) Psychometryczne właściwości Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C. Czasopismo Psychologiczne-Psychological Journal, 21 (2), 163-174 DOI: 10.14691/CPPJ.21.2.163
 • Walczak, R. (2015) IS THE PATH TO WOMAN’S WORK SATISFACTION DIFFERENT THAN THAT OF A MAN? CORE SELF-EVALUATIONS AND DOMINATING HAPPINESS PHILOSOPHY IN WORK SATISFACTION PATH MODELLING. In P. Slavíčková & J. Tomačik (eds.) Knowledge for Market Use 2015: Women in Business in the Past and Present. Olomouc: Univerzita Palackého (p. 1100-1108) ISBN: 978-80-87533-12-3
 • Walczak, R. (2014) PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF EMPLOYEE HAPPINESS. In P. Slavíčková (ed.) Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21st Century Olomouc: Univerzita Palackého (p. 429-437) ISBN: 978-80-87533-07-9
 • Walczak, R. (2014). The effect of material possessions on person evaluation. In . M. Mokrys and S. Badura (eds.), Proceedings in Quaesti. The second year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (p.282-286) ISBN 978-80-554-0959-7.
 • Krasnodębska, A., Zdybek, P., & Walczak, R. (2014). How does the type of migration influence the social functioning of Polish migrants in the culture of the host country? In J. Gourlay & G. Strohschen. Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. (p. 49-60)ISBN: 978-1-84888-325-3.
 • Walczak, R. (2013) What do young educated workers want? The impact of work enrichment components on the perceived job satisfaction. In M. Seitl, L. Vavrysová (eds.) Psychologie práce a organizace 2013. Sborník mezinárodní konference. (s. 194-201) Olomouc: Univerzita Palackého
 • Walczak, R. (2013) Jak rozpoznać bogacza? Ocena ludzi komunikujących status za pomocą przedmiotów w perspektywie badań rynku. W: M. Bombol (red.) Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH
 • Zdybek, P., Walczak, R., Zdybek. M. (2012) Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia społeczna t. 7, 3(22). (s.234-244)
 • Walczak, R. (2011) Płeć i aktywność zawodowa jako determinanty postrzeganej jakości życia u osób pracujących w Polsce lub za granicą. W. B. Bartosz (red.) Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo (s. 303-315) Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA
 • Walczak, R. (2010) Przedmioty i ich symboliczne znaczenie w kreowaniu wizerunku współczesnego człowieka. W. B. Janda-Dębek (red.) Psychologia współczesnego człowieka (s. 61-70) Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT
 • Zdybek, P., Walczak, R. (2009) Badania nad rzetelnością i trafnością kwestionariusza oceny dobrostanu psychicznego. W: A. Oleszkowicz, P. Zdybek (red.) Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia (s. 103-119), Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT
 • Walczak, R. (2008) Percepcja wizerunku polityka rozszerzonego za pomocą społecznie akceptowanych symboli. W: Szklarski, B. (red.) Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce (s. 170-177), Warszawa: Scholar
 • Walczak, R. (2008) Aspekty autoprezentacyjne w zachowaniach konsumenckich. W: R. Grzybek, P. Winiecki, (red) Wybrane problemy współczesnej psychologii (s. 43-56) Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut
 • Walczak, R., Banaszek, D., Pajestka, G., Szuba, A. (2007) Wpływ autorstwa tekstu na jego ocenę. Stereotypy płciowe a wizerunek polityka. W: E. Mandal, (red.) Chowanna, 50 (68), T. 1 (28), Płeć A Wybrane Problemy Społeczne (s. 94-107), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego