Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

mgr Aleksandra Różańska

Pokój: 309

Konsultacje: środa godz. 15:00 - 16:30.

Zainteresowania badawcze

Różnicowa psychologia poznawcza, metody pomiaru giętkości poznawczej, twórczość.

Publikacje

  • Różańska, A., Gruszka, A. (2020). Current research trends in multitasking: a bibliometric mapping approach. Journal of Cognitive Psychology, 32(3): 278-286.
  • Różańska, A., Król, W. (2020). Filozofia i kognitywistyka – przegląd wybranych zagadnień. W: M. Śliwa. E. Chodźko (red.), Typy giętkości poznawczej na tle narzędzi badawczych do jej pomiaru (s.91-99). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel
  • Różańska, A. (2019). Wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze człowieka. Rocznik Kognitywistyczny, 11: 35-43.
  • Różańska, A. (2018). Kultura korzystania ze znaków graficznych w komunikacji medialnej. Funkcja emotikonów z perspektywy społeczno – psychologicznej. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 27(2): 195-202.

Wybrane konferencje naukowe

  • 13 – 14.05.2021 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Praktyczna psychologia sportu. Wyzwania współczesnej psychologii sportu. Temat referatu: Związki giętkości poznawczej z cechami temperamentalnymi wśród skoczków spadochronowych.
  • 8 – 11.12.2020 Międzynarodowa Konferencja Neuronus. Temat posteru: The types of cognitive flexibility in different cognitive tasks
  • 24.05.2018 Międzynarodowa Konferencja Psychologia Muzyki PsychoMuzy. Temat posteru: Wpływ słuchania muzyki podczas jednoczesnego wykonywania zadań na koncentrację uwagi
  • 06 – 07.06.2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świat według Szmajkego. Temat posteru: Bezpośrednie i pośrednie związki makiawelizmu z pragmatyzmem
  • 27 – 28.05.2017 Ogólnopolska Konferencja NeuroMania V. Temat referatu: Wpływ multitaskingu na funkcjonowanie człowieka w aspekcie poznawczym i motywacyjnym
  • 16 – 17.03.2016 III Wrocławskie Dni Mózgu. Temat posteru: Skoncentruj się na czas. Wpływ presji czasu na jakość wykonywania zadań na koncentrację