Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Erasmus+ w roku akademickim 2024/25

Rekrutacja na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025:

  1. Studenci mogą składać swoje wnioski wyjazdowe  do 15.03.2024. 
  2. Wnioski proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: zmacz@uni.opole.pl (dokument w formacie pdf lub word – proszę nie przesyłać screenów podpisanych dokumentów!!)
  3. Do wniosku proszę dołączyć list motywacyjny (np. poziom znajomości języka angielskiego, motywacja do wyjazdu, dodatkowa aktywność na uczelni i poza nią itp.)

Na stronie internetowej https://hello.uni.opole.pl/erasmusplus/ zamieszczona jest dokładna instrukcja rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim. Na stronie znajduje się również lista uczelni partnerskich poszczególnych jednostek.

Data publikacji w serwisie: 29-02-2024 06:19:55

Powrót »