Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Aktywne starzenie się jako wyznacznik poczucia jakości życia w późnej dorosłości

Aktywne starzenie się jako wyznacznik poczucia jakości życia w późnej dorosłości
Katarzyna Skałacka

Książka Katarzyny Skałackiej jest monografią kompletną. Zawiera bardzo obszerną wiedzę na temat starzenia się człowieka i wyznaczników jakości życia w okresie późnej dorosłości, szeroko zakrojone badania przeprowadzone z naprawdę licznymi – co nieczęsto zdarza się w psychologii – grupami osób oraz dobrze pomyślaną replikację. Stanowi kompendium wiedzy na temat takiego starzenia się, które zapewnia podtrzymanie wysokiej jakości życia, a wszystko to na tle sposobów alternatywnych o znacznie mniejszej wartości adaptacyjnej mierzonej jakością życia. A jeśli dodać znakomity warsztat metodologiczny, porównania międzynarodowe, konkluzywne analizy i wieloaspektowe odniesienia teoretyczne, to mamy dzieło warte dokładnego przestudiowania.

[Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Piotra Olesia]

Rok wydania: 2023