Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Aktywność celowa a dobrostan psychiczny

Katarzyna Błońska

W monografii podjęto tematykę ludzkiego szczęścia należącą do najbardziej intrygujących zagadnień współczesnej psychologii. Autorka w zwięzły i przystępny sposób, prowadząc rozważania teoretyczne i empiryczne, próbuje odpowiedzieć na kluczowe pytanie o możliwości podnoszenia poziomu szczęścia. Zaprzecza tezie o stałym potencjalnym poziomie szczęścia, przytaczając naukowo potwierdzone sposoby na poprawę zadowolenia z życia i samopoczucia. Kluczową metodą pozytywnego oddziaływania na poziom dobrostanu jest uświadomiona, ukierunkowana na realizację określonego celu aktywność, którą autorka rozpatruje również w kontekście pozytywnej i negatywnej motywacji.

Rok wydania: 2020