Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne.

Alicja Kalus, Emilia Mazurek, Joanna Szymańska

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Rok wydania: 2015