Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Jakość życia a zdrowie

Krok Dariusz, Dymecka Joanna

Jakość życia, będąca pojęciem złożonym i wieloaspektowym, jest w dużym stopniu uzależniona od stanu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wiąże się także z reakcją osoby na jej stan zdrowia i inne niemedyczne aspekty jej funkcjonowania. Jakość życia związana ze zdrowiem odzwierciedla samopoczucie pacjenta, jego radzenie sobie z chorobą i codziennymi zadaniami oraz satysfakcję z poszczególnych obszarów życia po uzyskaniu diagnozy. Celem książki jest ukazanie wielu aspektów zdrowia i choroby, zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i analizach badań empirycznych. Książka składa się z dwóch zasadniczych części, które dotyczą: teoretycznych refleksji nad jakością życia w chorobie oraz predyktorów jakości życia w chorobach przewlekłych. Wnioski płynące z przedstawionych badań pokazują, jak ściśle dobrostan psychiczny i pozytywne funkcjonowanie człowieka wiążą się ze wskaźnikami zdrowia fizycznego i psychicznego. Ponadto wskazują, że ocena jakości życia związanej ze zdrowiem ma duże znaczenie w badaniach, praktyce klinicznej oraz w polityce zdrowotnej. Z tego względu, książka może być pomocna dla szerokiego grona odbiorców, m.in. psychologów, pedagogów, lekarzy czy pielęgniarek w zrozumieniu związków jakości życia ze zdrowiem.

Rok wydania: 2020