Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Odmienne reguły gry: o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn

Grzegorz Pajestka

Odmienne reguły gry: o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn (STUDIA I MONOGRAFIE NR 583), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Jednym z podstawowych celów pracy jest odpowiedź na pytanie: kto jest bardziej rywalizacyjny – mężczyźni czy kobiety? Intuicja podpowiada, że ci pierwsi, jednak dotychczasowe badania nie przyniosły rozstrzygających rezultatów. Okazuje się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć kto jest rywalem – mężczyzna czy kobieta? To, jakiej płci jest druga osoba, okazuje się mieć niebagatelny wpływ na orientacje społeczne mężczyzn i kobiet, czyli na ich motywację do zachowań prospołecznych lub egoistycznych. Co ciekawe, wpływ płci partnera interakcji na orientacje społeczne jest odmienny u mężczyzn i kobiet, a celem niniejszej pracy jest również wskazanie prawdopodobnych przyczyn tych różnic.

Rok wydania: 2019