Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej

Przemysław Zdybek

Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Postrzegania przez nas czasu i preferencje w zakresie atrakcyjności wydają się być mało powiązanymi ze sobą tematami, jednak zestawienie tych dwóch ciekawych nurtów badań psychologicznych daje ciekawe wnioski, które są opisane w tej książce.

Rok wydania: 2018