Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005

Bronowicka Anna (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2006