Dla studentów

Letnia szkoła na Uniwersytecie Tartu w Estonii

Uniwersytet Tartu, Estonia zaprasza do uczestnictwa w szkole letniej 2017 w ramach programu Erasmus+. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo w zakładce studenci w naszym serwisie.

dr Małgorzata Szarzyńska,
Koordynator Programu Erasmus+ IP

Więcej »


SpeedUp Business – Fundusze unijne dla firm

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego organizuje spotkanie SpeedUp Business – FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r.  w salce konferencyjnej w DS Kmicic. Udział jest bezpłatny.

Więćej informacji...

Więcej »


Studencki Punkt Obsługi Innowatorów ACK

Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego pełnić będzie funkcje Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI) w ramach realizacji w województwie opolskim projektu “Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż” (www.czasnastaz.edu.pl)

Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów, absolwentów (do 3 lat po zakończeniu nauki), pracowników dydaktycznych oraz przedsiębiorców, pracodawców i przedstawicieli biznesu, którzy zatrudniają lub uczestniczą w kształceniu praktycznym studentów.

Studenci lub przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski konkursowe, mają szansę uzyskać grant nawet do 100 000 złotych na realizację własnego pomysłu związanego z przechodzeniem absolwentów uczelni wyższych na rynek pracy. Projekt przewiduje również warsztaty kreatywności oraz udział w Akademii Innowatora (tych uczestników, których wnioski zostaną zakwalifikowane).

Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Spotkanie, na którym udzielone zostaną szczegółowe informacje odbędzie się:

  • [w kategorii STUDENT: dla studentów i absolwentów do 3 lat od zakończenia nauki)] 16.12.2016 o godzinie 13.00
  • [w kategorii STUDENT: dla pracowników akademickich i naukowych, samorządów studenckich], 20.12.2016 o godz. 16.00

w Akademickim Centrum Karier (ul. Grunwaldzka 31 pok. nr 3, DS Kmicic).

Szczegółowe informacje można uzyskać również mailowo lub telefonicznie: 510-505-934.

Prosimy o wcześniejszą wiadomość potwierdzającą obecność.

Karolina Krościanka ACK Opole

Materiały informacyjne:

Więcej »


ACK zaprasza

Akademickie Centrum Karier UO zaprasza studentów i absolwentów na szkolenie “Słowo na warsztat” prowadzone przez Toastmasters.

Zagadnienia wiodące szkolenia:

  • Odpowiedzialność za słowo – nie tylko to CO mówisz, ale JAK mówisz – wizerunek i skuteczność mówcy;
  • „Mercedesy” wśród mówców – skąd czerpać wzory?
  • Gramatyka, płynność, artykulacyjna, dykcja – bądź zrozumiały;
  • Ćwiczenia praktyczne usprawniające artykulację, oddech, płynność mowy.

Link do zapisów: http://badania.uni.opole.pl/index.php/348488?lang=pl

Plakat szkolenia...

Więcej »


O psychologii twórczości, czyli jak pisać naukowe książki, które zdobywają Nagrodę Teofrasta ?

plakat-wyklad-zlot-pssiapW ramach Zlotu Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zarząd i członkowie opolskiego biura zapraszają na wykład dr hab. Barbary Mróz prof. UO “O psychologii twórczości, czyli jak pisać naukowe książki, które zdobywają Nagrodę Teofrasta?”, który odbędzie się 18 listopada 2016r. o godzinie 16.00 w Studenckim Centrum Kultury przy ulicy Katowickiej 95.

Więcej »


Bal Maskowy Psychologa

Bal psychola grafikaStudenci II roku psychologii zapraszają na Bal Maskowy Psychologa, który odbędzie się w Cina Club we wtorek 29 listopada 2016 roku. Bilety w cenie 10zł (w tym 5 zł do wykorzystania w barze) dostępne u starostów II roku a w dniu balu w klubie w cenie 6 zł.

 

Więcej »


Egzamin “BULATS”

Egzamin „BULATS” zostanie przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2016r.
Opłaty w wysokości:

  • 130,-zł dla studentów UO lub
  • 150,-zł dla osób nie studiujących na UO

proszę wpłacać do dnia 01.12.2016r. na konto UO: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a 45-040 Opole. W tytule  opłaty proszę   napisać:  imię i nazwisko, egzamin BULATS z języka ………………………..
Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do dnia 01.12.2016r.! – jest to warunek konieczny
do przystąpienia do egzaminu. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.

Studium Języków Obcych

Więcej »


Wsparcie w starcie – informacja o programie preferencyjnych pożyczek

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO organizuje spotkanie informacyjne na temat preferencyjnego finansowania działalności gospodarczej studentów w ramach programu BGK Wsparcie w Starcie.

Informacje o programie...

Więcej »


Wykład otwarty dr hab. Barbary Mróz prof. UO

Dlaczego warto być twórczym - dr hab. Barbara Mróz prof. UODyrekcja Instytutu Psychologii zaprasza Pracowników i Studentów na wykład otwarty  „Dlaczego warto być twórczym? Badania psychologiczne wybitnych aktorów polskich” dr hab. Barbara Mróz prof. UO, laureatki tegorocznej Nagrody Teofrasta, w kategorii najpopularniejsza książka psychologiczna, przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery”.

Nagrodzono książkę „20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich”.

Wykład i spotkanie autorskie odbędą się w czwartek 20 października br. w sali 112, godz. 13.15-14.00

Więcej »


Szanowni Pracownicy i Studenci,

Jest nam  niezmiernie miło poinformować, że laureatką tegorocznej Nagrody Teofrasta, w kategorii najpopularniejsza książka psychologiczna, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne jest nasz wykładowca dr. hab. Barbara Mróz, prof. UO.

Nagrodzono książkę “20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

Serdecznie gratulujemy Laureatce!
Dyrekcja IP

Więcej »


Poszukiwana osoba do wzięcia udziału w badaniach

Poszukujemy osoby do wzięcia udziału w projekcie badawczym dotyczącym normalizacji testu IDS-2.

Osoba musi spełniać następujące kryteria: mężczyzna, wiek 20 lat, zamieszkały w dużym mieście (powyżej 100 tys. mieszkańców). Badanie przeprowadzane jest we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych. Osoby chętne proszę o kontakt z mgr Jakubem Praciakiem (tel. 501 191 578).

Więcej »


Przekonania i zachowania interpersonalne – ankieta

Szanowni Państwo,

w ramach międzynarodowego projektu prowadzone są ankietowe badania studentów kilku krajów europejskich. Byłabym niezmiernie wdzięczna, gdyby Pan/Pani zechcieli poświęcić swój czas i wypełnić ankietę, która otworzy się pod poniższym adresem.

Z góry bardzo serdecznie dziękuję,

dr hab. Barbara Dolińska

https://huddersfieldbss.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4VoWhcZMVgBe54V

Więcej »