Dla studentów

Poszukiwana osoba do wzięcia udziału w badaniach

Poszukujemy osoby do wzięcia udziału w projekcie badawczym dotyczącym normalizacji testu IDS-2.

Osoba musi spełniać następujące kryteria: mężczyzna, wiek 20 lat, zamieszkały w dużym mieście (powyżej 100 tys. mieszkańców). Badanie przeprowadzane jest we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych. Osoby chętne proszę o kontakt z mgr Jakubem Praciakiem (tel. 501 191 578).

Więcej »


Przekonania i zachowania interpersonalne – ankieta

Szanowni Państwo,

w ramach międzynarodowego projektu prowadzone są ankietowe badania studentów kilku krajów europejskich. Byłabym niezmiernie wdzięczna, gdyby Pan/Pani zechcieli poświęcić swój czas i wypełnić ankietę, która otworzy się pod poniższym adresem.

Z góry bardzo serdecznie dziękuję,

dr hab. Barbara Dolińska

https://huddersfieldbss.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4VoWhcZMVgBe54V

Więcej »


Badania nad płcią i rodzajem w Turcji

ece_tuncaySerdecznie zapraszamy na wykład otwarty “Badania nad płcią i rodzajem w Turcji” dr Ece Tuncay z Uniwersytetu Okan w Stambule. Wykład odbędzie się dnia 17.05.2015 o godzinie 11.15 w sali 112 Instytutu Psychologii.

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja prelegentki ze słuchaczami.

Więcej »


IX edycja Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że rozpoczął się nabór do dziewiątej edycji programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to wyjątkowa okazja do zdobycia doświadczenia w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP. Bardzo nam zależy, aby jak najszersze grono studentów dowiedziało się o przedsięwzięciu, dlatego zwracam się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji na Państwa uczelni.

Każdego roku o możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN ubiega się kilkaset osób z całej Polski. W ciągu minionych lat program stał się nie tylko formą nabywania kompetencji na tak wysokim szczeblu administracji państwowej, ale także dawał szansę młodym ludziom na rozpoczęcie kariery zawodowej.

Spośród przeszło setki dotychczasowych stażystów pięcioro pracuje obecnie w BBN, a wielu nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura. Absolwenci otrzymują także propozycje zatrudnienia z innych instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Laureaci będą mieli możliwość pracy z analitykami BBN w wybranym przez siebie departamencie: Analiz Strategicznych, Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz Archiwum. Studentom mieszkającym poza Warszawą, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewni bezpłatne zakwaterowanie w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej.

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze. Termin przesyłania aplikacji upływa 30 maja 2016 r.

MONIKA BIERNAT
koordynator projektu Wakacyjnych Staży Studenckich

Więcej »


Tożsamość w czasach płynnej (po)nowoczesności

Konferencja IF i IPZapraszamy na wykład Prof. dr hab. Marii Straś-Romanowskiej, który odbędzie się 12 maja 2016 w godzinach 12:55 do 13:55 w sali 20 Instytutu Filozofii w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Tożsamość w (prze)budowie” organizowanej wspólnie z Instytutem Filozofii UO.

Więcej informacji na stronie konferencji http://tozsamoscwprzebudowie.tk

Więcej »


Gala Opolskiej Wiosny Psychologicznej

Zapraszamy wszystkich na Galę Instytutu Psychologii w ramach Opolskiej Wiosny Psychologicznej 15.04 o godzinie 18:00 do Studenckiego Centrum Kultury.

Opolska Wiosna Psychologiczna to wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, którego celem jest popularyzacja wiedzy psychologicznej na terenie Opola i dotarcie do – z pewnością – szerokiego grona osób zainteresowanych psychologią.
W trakcie organizowanych spotkań istotne będzie również akcentowanie związku psychologii z innymi dziedzinami wiedzy, co dla wielu może okazać się dużą niespodzianką!

www.psychologia.uni.opole.pl/owp

Więcej »


Efektywne wyszukiwanie informacji w bazach EBSCO – szkolenie

Instytut Psychologii wraz z firmą EBSCO zaprasza na interaktywny wykład, na którym zostanie zaprezentowane wyszukiwanie w bazach PsycARTICLES oraz Academic Search Complete.

Wykład odbędzie się 18 marca 2016 r., godz. 13:00-14:00 oraz 15:00-16:00 w sali 202 Instytutu Psychologii.

Informacje o wykładzie

Więcej »


Helicopter anthropology, czyli co psycholog bada w Amazonii

Zapraszamy na wykład otwarty dra hab. Piotra Sorokowskiego, psychologa i pracownika Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. “Helicopter anthropology, czyli co psycholog bada w Amazonii“. Wykład odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015r. o godzinie 15:45 w sali audytoryjnej 112 Instytutu Psychologii.

Helicopter anthropology, czyli co psycholog bada w Amazonii - plakat informacyjny

Więcej »


Konkurs na prace o tematyce harcerskiej

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane w kategoriach: licencjackie, magisterskie, doktorskie i inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie...

Więcej »