Dla studentów

Święto Uniwersytetu Opolskiego

Z okazji Święta Uniwersytetu Opolskiego dzień 9 marca 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Decyzja Rektora UO

Więcej »


Psychometria, gr. 2. II rok studiów zaocznych.

Szanowni Studenci,

w sobotę (03.03) zajęcia z drem G. Pajestką odbędą się w godz. 16.45-18.15 oraz w niedzielę (04.03.) w godz. 12.30-14.00 w sali 310.

Arkadiusz Jasiński

 

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 10.03.2018 konsultacje dr A. Kleszczewskiej -Albińskiej zostały odwołane. W pilnych sprawach Pani Doktor prosi o kontakt mailowy.

Więcej »


Szanowni Studenci I psychologii niestacjonarnej

Proszę o zapoznanie się z następującym  terminarzem obowiązującym  na kursie ,,Podstawy pracy empirycznej” :

 przedłożenie tematu pracy i opisu planowanego badania – do 25. 03

przeprowadzenie badania do 15. 04

pisemny raport z badań do 02. 06

poster i prezentacja, grupowa sesja posterowa 09. 06

z poważaniem

dr Angelika Kleszczewska -Albińska

Więcej »


Wyniki egzaminu poprawkowego z emocji i motywacji

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdziecie wyniki egzaminu poprawkowego z emocji i motywacji.

Pozdrawiam, K.Skałacka

wyniki egzaminu

Więcej »


Wyzwania HR w świetle najnowszych badań psychologicznych

Dyrekcja Instytutu Psychologii zaprasza na wykład otwarty dr Dominiki Ochnik, który odbędzie się 6 marca (wtorek) o godzinie 12.00 w sali audytoryjnej 112, pt. “Wyzwania HR w świetle najnowszych badań psychologicznych

  1. Zarządzanie talentami (potencjał zawodowy, kreatywność jako metakompetencja, najnowsze badania prezentowane na PMI® Talent Management Conference 2017)
  2. Niezdrowe miejsce pracy – co oznacza i jakie konsekwencje finansowe ponoszą organizacje
  3. (Bez)interesowność w pracy: współpraca vs rywalizacja – korzyści z perspektywy organizacyjnej, prospołeczne zainteresowania zawodowe w Polsce, poczucie wdzięczności w pracy (projekt GGSC UC Berkley)

Dr Dominika Ochnik

Psycholog i trener, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Certyfikowany coach IAFPD (program zatwierdzony przez The British Psychological Society, Centre for Coaching, Londyn). Autorka artykułów naukowych, rozdziałów książek o psychologii przedsiębiorczości oraz wyróżnionej rozprawy doktorskiej. Jest wykładowcą w Katedrze Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcji oraz oceny pracowników. Prowadzi szeroko zakrojone badania (N = 20.000) w zakresie zróżnicowania zainteresowań zawodowych ze względu na płeć i wiek oraz postawy przedsiębiorczej. Obecnie kieruje programem badawczym w ramach programu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego uzależnienia od Internetu oraz jest redaktorem książki „Selflessness in Business” w międzynarodowym wydawnictwie. Jest organizatorem ogólnopolskiej Konferencji Katedry Psychologii GWSH „Psychologia w biznesie”.

Więcej »


Szanowni Studenci II roku psychologii stacjonarnej

Egzamin poprawkowy z ,,Emocji i motywacji” zaplanowany na dzień 22.02.2018 odbędzie się o godz. 13.00 w sali 202.

Więcej »


Trening dla V roku

Szanowni Państwo

Daty zajęć treningowych dla mojej grupy (Trening Zastępowania Agresji) to 9.03;10.03;11.03.2018. Pracujemy 3 dni od 8.00 do 16.15 w sali 310 IP UO i nie będzie możliwości odrobienia zajęć i nieobecności w innej formie. Proszę być punktualnie na zajęciach.

Z wyrazami szacunku, Przemysław Zdybek

Więcej »


ocena z wykładu metodologia ze statystyką (II Z.)

Szanowni Studenci II roku psychologii zaocznej,

w USSOS znajdują się oceny z zaliczanego przez was wykładu. Osoby, które nie zaliczyły (n-ry indeksu: 119141; 121542; 121006; 121570) zapraszam jutro po wykładzie (ok godz. 13.30-14.00) do s. 207 na poprawę. Forma zaliczenia pisemna, otwarta.

Z wyrazami szacunku, Przemysław Zdybek

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 15.02.2018 zajęcia i konsultacje prof. Barbary Dolińskiej zostały odwołane.

Egzamin poprawkowy ,,elementów psychiatrii” odbędzie się w dniu 19.02.2018 o godz. 14.00

Więcej »


Szanowni Państwo, Drodzy studenci,

Na prośbę organizatorów zachęcam do czynnego udziału w 39 konferencji STAR (Stress, Anxiety, and Resilience). Jest to międzynarodowa konferencja, która w tym roku odbędzie się w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Streszczenia swoich wystąpień, tj. referatów i plakatów na wszelkie tematy związane ze stresem, lękiem, odpornością i radzeniem sobie z trudnościami można zgłaszać do 28 lutego, 2018 r. Dla studentów przewidziana jest atrakcyjna opłata konferencyjna (!)

 

Więcej informacji na stronie:  https://39star2018.wixsite.com/star2018/welcome

 

Dr hab. Anna Bokszczanin

Więcej »


Szanowni Studenci IV psychologii stacjonarnej społ.

W dniu 16.02.2018 zajęcia ,,Psychologia w marketingu” z dr hab. Martą Maciejasz zostały odwołane  z powodu choroby.

Więcej »