Dla studentów

Szanowni Studenci

W dniach 1-5.10.2018 zajęcia i konsultacje z dr M. Szarzyńską zostały odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Więcej »


Dodatkowa rekrutacja w ramach programu Erasmus+

Drodzy Studenci!

Rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+.

Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, poznania nowych kultur oraz podniesiania kwalifikacji.

Rekrutacja trwa od 01.10.2018 do 19.10.2018. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem, skontaktuj się z Koordynatorem Programu Erasmus+ w Twojej jednostce i wypełnij wniosek wyjazdowy. Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER, więc jeżeli pobierasz stypendium socjalne lub specjalne możesz starać się o wyższy grant na wyjazd!

Wszelkie dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl oraz u koordynatorów wydziałowych (lista koordynatorów wydziałowych na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z naszym Działem (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975).

Collegium Minus

Pl. Kopernika 11a, pok. 31
45-040 Opole

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!

Zespół Erasmus+

Więcej »


Plany zajęć na semestr zimowy 2018/2019

W zakładce Plany zajęć pojawiły się poprawione wersje planów zajęć dla studiów dziennych i zaocznych.

Więcej »


Zasady podziału na grupy – w roku akademickim 2018/2019

  • Dla roku I, II i III studiów dziennych w I semestrze starosta otrzymuje alfabetyczną listę studentów z podziałem na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne (listy są do pobrania w sekretariacie Instytutu od 1 10.2018).
  • Dla roku IV i V obowiązują listy ustalone ze starostami lat również do pobrania w sekretariacie Instytutu.
  • Starosta na pierwszych zajęciach dostarcza listy osobie prowadzącej zajęcia oraz do dziekanatu.
  • Zmiany w obsadzie grup są możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osoby prowadzącej zajęcia (druk do pobrania w naszym serwisie internetowym).
  • Warunkiem możliwości przeniesienia z grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i konwersatoryjnych oprócz zgody osób prowadzących zajęcia jest okazanie imiennego biletu miesięcznego (osoby dojeżdżające spoza Opola) lub zaświadczenie i IOS (P).
  • Wszelkie inne przypadki indywidualne będą rozpatrywane na podstawie podania do Z-cy Dyrektora Instytutu ds Studentów.
  • Powyższe zasady dotyczą również zajęć fakultatywnych.

Więcej »


Stres i sytuacje trudne

Szanowni Państwo,

zapraszam na poprawę kolokwium w dniu 12 września o godzinie 9.30 do sali 401.

Arkadiusz Jasiński

Więcej »


Szanowni Studenci V rok psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej

Zostały ustalone dodatkowe terminy obron prac magisterskich w r.ak. 2017/2018:

21.09.2018 od godz. 15.00 – studia niestacjonarne

24.09.2018 od godz. 9.00 – studia stacjonarne

Więcej »


Wyniki egzaminu z Psychologii Reklamy (st. stacjonarne)

Szanowni Państwo,

Szczegółowe wyniki egzaminu znajdziecie na swoich kontach w USOSie.

Zmieniłam zasady punktowania testu, tak by były dla Was bardziej “przychylne”. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dostawaliście 1 pkt. Dodatkowo, za każdy dobrze zaznaczony zestaw odp. dostawaliście dodatkowy 1 pkt. W ten sposób, w sumie mogliście uzyskać 47 pkt -> 34 z pojedynczych odp. i 13 z pełnych pytań (zestawów odp).

Skala: 0-22 => 2,0; 23-27 =>3,0; 28-32=> 3,5; 33-37=>4,0; 38-42=>4,5; 43-47=> 5,0

Osoby, które nie otrzymały oceny pozytywnej, zapraszam 13.09.2018r. o godz.12:00 (s.211).

Proszę abyście się przygotowali z “Psychologicznych mechanizmów reklamy” Dolinskiego. Poprawa również będzie w formie testowej.

Pozdrawiam, K.Skałacka

Więcej »


oceny z egzaminu – metodologia ze statystyka

Szanowni Studenci, w systemie USSOS znajdują się oceny z dzisiejszego egzaminu z metodologii ze statystyką. Gratulacje dla osób z pozytywną oceną, osoby, które uzyskały ocenę negatywną zapraszam na 7.09.2018 (14.00 studenci dzienni; 15.00 studenci zaoczni).

Z wyrazami szacunku, Przemysław Zdybek

Więcej »


Uwaga zmiana terminu egzaminu

Egzamin z ,,Psychologii resocjalizacji” u dr M. Przepióry został przesunięty na 22.06.2018 na godz 17.30 w sali 112

Więcej »


Szanowni Studenci!

konsultacje dr Z. Kardasz w dniu 12.06 wyjątkowo przesunięte są na godziny 15.00 – 16.30

Więcej »


Oceny z kolokwium – pomiar postaw

Szanowni Studenci

W załączeniu znajdują się oceny z kolokwium oraz oceny końcowe z przedmiotu – pomiar postaw. Studentów, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny lub nie pojawili się na kolokwium, zapraszam na konsultacje dnia 15.05.2018 o godzinie 10.00.

Z wyrazami szacunku, Przemysław Zdybek

oceny

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 12.06.2018  przewidziane Organizacją r.ak 2017/2018 zajęcia i konsultacje czwartkowe prof. B. Dolińskiej zostały odwołane

Więcej »