Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO

Pokój: 312

Konsultacje: czwartek, godz. 13.00-13.45 stacjonarnie/zdalnie
piątek, godz. 13.00-13.45 zdalnie
Kod zespołu "konsultacje" na Teams: y6gvmx9

Zainteresowania badawcze

Różnice indywidualne w zakresie wymiarów osobowości i zdolności, psychologia sztuki, zjawisko synestezji, psychologia sportu i aktywności fizycznej, psychologia uzależnień.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4621-8916

Strona internetowa: http://arogowska.wns.uni.opole.pl


Wybrane publikacje naukowe

 • Rogowska, A. (2020). Personality differences between academic team sport players and physical education undergraduate studentsPhysical Education of Students, 24(1), 55-62. doi: 10.15561/20755279.2020.0107.
 • Rogowska, A., Tofel, M., Zmaczyńska-Witek, B., & Kardasz, Z. (2020). The Relationship of Number of Sexual Partners with Personality Traits, Age, Gender and Sexual Identification. Psychology & Sexuality. doi: 10.1080/19419899.2020.1752786.
 • Kuśnierz, C., Zmaczyńska-Witek, B., Rogowska, A. (2020). Association between the hierarchy of physical education goals and preferred profiles of physical education classes among students attending middle and high schools. Journal of Physical Education and Sport, 20(2), 571-576. doi:10.7752/jpes.2020.02084.
 • Rogowska, A. (2020). The sensational past and present: How we use our senses today. The American Journal of Psychology, 133(1), 138-142. doi:10.5406/amerjpsyc.133.1.0138
 • Rogowska, A. (2019). The Relationship Between Demographic Variables and Substance Use in Undergraduates. International Journal of Mental Health and Addiction, 171550–1563. https://doi.org/10.1007/s11469-018-9931-7.
 • Zmaczyńska-Witek, B., Komborska, M. Rogowska, A. (2019). Emotional intelligence and marital communication among married couples at different stages of marriage. Hellenic Journal of Psychology, 16, 288-312. https://pseve.org/wp-content/uploads/2020/02/Volume16_Issue3_Barbara_Zmaczy%C5%84ska_Witek.pdf.
 • Rogowska, A. (2016). Problematic use of psychoactive substances in undergraduates: A comparison of four patterns of substance use. Journal of Substance Use, 21(3), 304-308. https://doi.org/10.3109/14659891.2015.1021865.
 • Wojciechowska-Maszkowska B., Borzucka D., Rogowska A., Kuczyński M. (2016). The relationship between postural control and self-reported engagement in physical activity in young and older age. Journal of Aging and Physical Activity, 24(2), 196-200. doi: 10.1123/japa.2015-0052.
 • Rogowska, A. M. (2015). Synaesthesia and Individual Differences. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kuśnierz C., Pośpiech D., Rogowska A. (2015). Hierarchy of physical education goals as an expression of educational priorities among Polish teachers. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance, 17(5), 592-600.
 • Rogowska, A. (2013). What can synaesthesia tell us about our minds? Theoria et Historia Scientiarum, 10, 55-82.
 • Rogowska, A, & Kuśnierz, C. (2012). Coping of Judo Competitors in the context of Gender, Age, Years of Practice, and Skill Level, Journal of Applied Sport Psychology, 24(4), 445-464.
 • Rogowska, A. (2011). Categorization of synaesthesia, Review of General Psychology, 15 (3), 213-227.

Konferencje naukowe

 • Rogowska, A. (28 listopada 2019). Zaangażowanie uczniów szkół średnich w używanie alkoholu w zależności od aprobaty społecznej, motywów i oczekiwań. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Promocja zdrowia w środowisku szkolnym”. Opole, PO.
 • Rogowska, A. (18 grudnia, 2018). Motywacja w sporcie. Konferencja Naukowa “Motywacja w sporcie, edukacji i życiu: olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”. Opole, PO.
 • Rogowska, A. (6-7 czerwiec 2017). Jak piłkarze radzą sobie ze stresem? Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Świat według Szmajkego”. Opole, UO.
 • Rogowska, A. (11 czerwca 2016). Czy synestezja jest normalna? (wykład inauguracyjny). Iluminacje: La sinestesia. Kraków: UP.
 • Rogowska, A. (24-28 July 2017). Is synaesthesia a variable dichotomous or dimensional? International Conference ISSID-2017. Warszawa, UW (Poland).
 • Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (23-25 March 2016). Health behaviors of undergraduate students: A comparison of physical education and technical faculties. CBU International Conference  “Innovations in Science and Education”. Prague, CBU (Czech Republic).

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia