dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

Pokój: 312

Konsultacje: poniedziałek godz. 10.00-11.30 pok. 312
co drugi poniedziałek (od 02.10.17) w godz. 11.30-13.00 pok. 3

Biogram

szczegółowa nota biograficzna tutaj (kliknij)

dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

Jest autorką i współautorką:

  • ponad 50 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych
  • ponad 30 wystąpień podczas konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą o szerokiej tematyce w zakresie psychologii sportu, psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień.

 

 

Opublikowała dwie monografie na temat synestezji: