Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man.

Zastosowanie Jogi
Borysiuk, Z., Rogowska, A., Ruciński, F., red.

Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man. Warszawa: Wydawnictwo Publisher.

Rok wydania: 2016