Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
Nowak, P. F., Rogowska, M., red.

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym. Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu.

Monografia zawiera kilkanaście tekstów poruszających problematykę promocji zdrowia, sposobów kształtowania prozdrowotnych postaw a także zagrożeń zdrowia.

Rok wydania: 2014