Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Synestezja a sztuka

Synestezja a sztuka
Rogowska A., Kaleńska-Rodzaj J. (red.).

Synestezja a sztuka. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

„Książka ma charakter naukowy i odwołuje się do aktualnego stanu wiedzy o synestezji, uwzględniając analizy teoretyczne i empiryczne z zakresu psychologii i jej subdyscyplin (neuropsychologii, neuronauki poznawczej) oraz nauk o sztuce (muzyce, malarstwie, dziełach literackich). To zarazem niezwykły zbiór erudycyjnych esejów o sztuce, które – czy to pisane z perspektywy pierwszo- czy trzecio-osobowej – pomogą czytelnikowi zrozumieć, czym synestezja jest, i jak przebiega proces tworzenia i odbierania sztuki oparty na tym doświadczeniu.”
dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska
Instytut Psychologii UJ

Rok wydania: 2016