Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Osobowość trenera-wychowawcy w kulturze fizycznej

Osobowość trenera
Kostorz J., Rogowska, A., red.

Osobowość trenera – wychowawcy w kulturze fizycznej. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie. Opole: Studio IMPRESO

Rok wydania: 2015