Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich
Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania,  ponieważ były to badania unikatowe i to nie tylko w skali krajowej. Nie znam drugich takich badań, w których analizie poddano relatywnie liczną grupę aktorów i prześledzono w tej grupie zmiany psychologicznych charakterystyk po upływie 20 lat. (…). W toku prowadzonego wywodu Autorka w umiejętny sposób wykorzystuje dane z wielu wywiadów z aktorami.  Są to ciekawe ilustracje losów i poglądów aktorów polskich, wspierające wątek badawczy i diagnostyczny książki.

Prof. dr hab. Czesław S. Nosal – fragmenty recenzji

Nagroda Teofrasta w VIII edycji magazynu Charaktery: kategoria najpoczytniejsza naukowa książka psychologiczna 2015 r.

Rok wydania: 2015