Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Sztuka aktorska okładka książki
Mróz B., Kociuba J., Osterloff B.

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Bardzo ciekawa kolekcja oryginalnych wypowiedzi aktorów stanowi doskonałe wsparcie i ilustrację badań psychologicznych. Rekomenduję tę książkę do druku i bardzo pozytywnie oceniam jej zawartość.
Prof. dr hab. Czesław S. Nosal, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Z uznaniem należy się odnieść do podjętego przez autorki projektu, analiz, badań i opisu.  Książka jest adresowana do profesjonalistów: psychologów, teatrologów, kulturoznawców, a także do szerszego grona czytelników, szczególnie tych, którzy cenią żywe słowo i kulturę narodową.
Dr hab. Stanisława Tucholska, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie – z recenzji

Rok wydania: 2017