Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Osobowość wybitnych aktorów polskich

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Teatr jest niewątpliwie bardzo ważnym ośrodkiem kultury, gdyż w nim koncentrują się wszelkie problemy, konflikty, postawy i sposoby rozumienia świata; jest miejscem, gdzie dotykamy więzi społecznej i aksjologicznego wymiaru ludzkich interakcji. Z tej też perspektywy można dostrzec szczególne znaczenie podjętej w książce Barbary Mróz problematyki psychologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej aktora teatralnego oraz jego dojrzałości osobowościowej i społecznej. Autorka zasadnie wskazuje na aktualną potrzebę kontynuacji badań nad wybitnymi aktorami w polskiej psychologii, zapoczątkowaną przez I. Filozofównę (1932) i aspektowo podjętą przez J. Kociubę (1996), problematykę psychologii rozwoju obrazu siebie u aktorów. Wyrażam się z dużym uznaniem dla całości projektu badawczego, w szczególności dla wielkiego osobistego zaangażowania się Autorki w zrealizowanie w taki sposób tego projektu badawczego, by poprzez indywidualny i bezpośredni kontakt z osobami badanymi zapewnić sobie możliwie najpełniejszą rzetelność i wiarygodność wyników z badań psychologicznych. Dlatego też wnioski wyciągnięte z tych badań znajdują pełne uzasadnienie.

Z recenzji Ks. Prof. dr hab. Zenona Uchnasta

Rok wydania: 2008