Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Szef X – pracownik Y

Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Jedlikowska D., Bubiak B. Barbara Mróz, ✓ , Anna Pawłowska Joanna Nieżurwska Anna Wileczek, ✓ , Dorota Jedlikowska Bogumiła Bubiak

Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Monografia wieloautorska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.

Prezentowana monografia, Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y, stanowi wspólne przedsięwzięcie psychologów z sześciu polskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński). Autorki, zatrudnione w instytutach psychologii, socjologii i na wydziałach zarządzania, podjęły aktualny współcześnie temat relacji międzygeneracyjnych w pracy. Uczyniły to z różnych perspektyw, dzięki czemu niniejsza publikacja jest pełniejsza i opisuje zagadnienie w sposób wszechstronny.

Rok wydania: 2017