Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia

Barbara Mróz W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.)

Kompetencje a rola zawodowa – badania pracowników w oparciu o  Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA. W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia. (s. 209-220). Kraków:  Wydawnictwo Libron.

Rok wydania: 2016