Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.
Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książka nie tyko omawia w sposób komplementarny teorie poczucia jakości życia w kontekście wieloaspektowych uwarunkowań, lecz także pokazuje wynikające z nich przesłanie dla zastosowań praktyki społecznej, które można sformułować sloganem: ,,nie ma jakości życia bez wartości”. Autorka w swoim dobrze i czytelnie skonstruowanym modelu badawczym (MOA), punktem odniesienia i beneficjentem swoich badań trafnie uczyniła pracowników wyższego szczebla.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana F. Terelaka

Biorąc pod uwagę, że poczucie jakości życia i jego uwarunkowania rzadko były przedmiotem pogłębionych badań psychologicznych kadry menedżerskiej i specjalistycznej, podjęcie takich badań i zaprezentowanie ich wyników uważam za w pełni uzasadnione, poznawczo wartościowe, potrzebne i od dawna oczekiwane. Autorka wykazuje się dużą erudycją, omawiając ze znawstwem typowym dla eksperta skomplikowane uwarunkowania poczucia jakości życia.
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława A. Witkowskiego

Rok wydania: 2011