Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Kompetencje osobowościowe i twórcze

Kompetencje osobowościowe i twórcze - okładka książki
Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M.

Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień.
Prof. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Zaprezentowane badania dokumentują podejmowany przez psychologów trud weryfikacji opracowanych już narzędzi pomiaru i trwałe dążenie do ich doskonalenia. Przeprowadzone analizy mają wysoki walor zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Stanowią także sygnał dla pracowników, że psychologowie dysponują narzędziami, które mogą pomóc osobom nastawionym na osobistą i zawodową karierę.
Dr hab. Grażyna Mendecka, prof. GWSH – z recenzji

Rok wydania: 2017